Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dinçay Köksal ve Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya ile Strateji Geliştirme Kurulu Üyeleri katıldı. Toplantıda, Rektör Prof. Dr. Erenoğlu, 2024-2028 stratejik planının ÇOMÜ'nün misyonunu, vizyonunu, amaçlarını ve hedeflerini belirlediğini ifade etti. Hedeflere ulaşmak için izlenecek yol haritasını ortaya koyan stratejik planın önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erenoğlu, "Stratejik planın hazırlanma sürecinde katkılarını sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İç ve dış paydaşlarımızın katkılarıyla geliştirilen Üniversitemizin stratejik planı; eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve kurumsal yönetim alanlarında belirlediğimiz hedeflere ulaşmamızı sağlayacak yol haritamız olacak. Bu bağlamda strateji planlama ekibi tarafından; Üniversitemizin iç ve dış çevresi analiz edildi, güçlü ve zayıf yönleri belirlendi ve geleceğe yönelik fırsat ve tehditleri tespit etmek için çalışmalarımız hayata geçirildi" dedi. ÇOMÜ'nün stratejik planı, iç ve dış çevre analizleri üzerine şekillendirildi. Üniversitenin güçlü ve zayıf yönleri belirlenerek, geleceğe yönelik fırsatlar ve tehditler titizlikle değerlendirildi. Bu kapsamlı analizler, stratejik planlama sürecine önemli katkılarda bulundu. Strateji Geliştirme Kurulu Üyeleri, planın hazırlanmasında emek veren herkese teşekkür ederek, Üniversitenin hedeflerine ulaşmasına rehberlik edecek bu kapsamlı stratejik planın hayata geçirilmesi için kararlılıkla çalışacaklarını ifade ettiler. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, stratejik planını oluştururken eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve kurumsal yönetim alanlarında belirlediği hedeflere ulaşmak adına güçlü bir vizyon ortaya koydu. Bu plan, Üniversitenin gelecekteki gelişimine yön verecek ve çeşitli paydaşlarının katkılarıyla hayata geçirilecek projelerin temelini oluşturacak. Stratejik planın uygulanmasıyla birlikte ÇOMÜ, bilgi üretimine, toplumsal katkıya ve uluslararası arenada rekabet edebilirliğe yönelik atılımlarını sürdürecek.

Haber Merkezi