Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Biga Orman İşletme Müdürlüğü ve Karabiga Orman İşletme Şefliği, orman yönetiminde modern bir dönüşümü temsil eden barkod uygulamalarını içeren bir eğitime ev sahipliği yaptı. Uygulamalı olarak düzenlenen eğitim, bölge müdür yardımcıları, şube müdürleri, orman işletme müdürleri ve pilot uygulama yapacak olan orman işletme şefleri ile orman muhafaza memurlarını bir araya getirdi. Eğitime katılan isimler arasında Çanakkale Bölge Müdür Yardımcısı Halil Kısacık, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Bahri Durmaz, Orman İşletme Müdürü V. Eray Maden gibi üst düzey yöneticiler bulunuyordu. Ayrıca, pilot uygulama yapacak olan Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları da eğitimde yer aldı. Eğitim kapsamında, seçilen Karabiga Orman İşletme Şefliği üretim sahasında barkod uygulamalarının temel adımları pratiğe döküldü. Bu adımlar arasında barkodun ağaçlara çakılması, elde edilen verilerin tablet cihazlara aktarılması, saha işlemleri, nakliyat süreçlerinin yönetimi ve depoda istif oluşturma aşamaları yer aldı. Uygulamalı eğitim, katılımcılara sistemin nasıl işlediği konusunda detaylı bir anlayış kazandırmayı amaçladı. Eğitim sırasında ortaya çıkabilecek sistemsel sorunların çözümü için merkezi bir yaklaşım benimsendi. Ayrıca, uygulamanın gelecek aşamaları ve olası aksaklıkların giderilmesi konusunda katılımcılar arasında bir işbirliği ve istişare ortamı oluşturuldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, önümüzdeki yıl içerisinde Orman Bölge Müdürlüğü genelinde barkod uygulamasına geçilmesi kararı alındı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, bu modern uygulama ile orman yönetimindeki süreçleri daha şeffaf ve etkili bir şekilde yönetmeyi hedefliyor. Barkod uygulamalarının devreye girmesiyle birlikte, orman kaynaklarının daha verimli bir şekilde takip edilmesi ve yönetilmesi sağlanacak, aynı zamanda orman endüstrisindeki operasyonel süreçlerin iyileştirilmesine katkı sağlanacaktır.

Haber Merkezi