Kaza riskinin her an her yerde var olduğu günümüzde, acil müdahalenin önemi büyük. Bu bağlamda, rahatsızlanan kişilere bilinçli bir şekilde ilkyardım yapabilme becerisi, hayat kurtarıcı nitelikte. Genç Kızılay Topluluğu gönüllülerine yönelik olarak düzenlenen ilkyardım eğitimi, Genç Ofis organizasyonuyla gerçekleştirildi. Türk Kızılay'ının doğal afetlerden kaynaklanan zor zamanlarda ve günlük ihtiyaçlarda vatandaşlara destek olma amacını taşıyan bir kuruluş olduğu göz önüne alındığında, gönüllülerin ilkyardım bilgisiyle donatılması büyük önem taşıyor. Çanakkale Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren Genç Kızılay Topluluğu, Genç Ofis tarafından düzenlenen eğitime katılarak ilk yardım teknikleri konusunda bilgi sahibi oldu. Eğitimde özellikle günlük hayatta karşılaşılabilecek durumlar ele alındı. Boğulma gibi acil durumlarda nasıl müdahale edileceği, Heimlich manevrasının doğru bir şekilde nasıl uygulanacağı gibi konularda gönüllülere pratik bilgiler verildi. Eğitim, acil durumlarda hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilme yeteneği kazandırmayı hedefledi.

Haber Merkezi