Mecliste görüşülen 2024 yılı ücret tarifesi oy çokluğu ile kabul edildi. 2024 yılı yeni ücret tarifesine göre Çanakkale belediye hizmetlerinin tamamında yeniden değerleme oranı baz alınarak fiyat artışları yapıldı. Bazı hizmet kalemlerindeki artışlar %200’leri buldu.

2024 Yılı Belediye Hizmetlerinde Fiyat Artışları Yapıldı

Çanakkale Belediye Meclisi üyeleri 2024 yılı ücret tarifesini görüşmek üzere Kasım ayı meclis toplantısın da bir araya geldi. Çanakkale belediye meclisi Kasım ayı 4. Birleşimi 1. Oturumunda görüşülen “2024 yılı ücret tarifesi” maddesinde 2024 yılı Belediye hizmetleri tarifelerinde fiyat artışına gidildi. Çanakkale Belediyesi Ücret tarifesini hazırlarken yıllık yeniden derleme oranı yüzde 58.46 olarak açıklandı. TÜFE oranı % 61.36 yıllık oranı da % 40 olarak açıklanmıştı.  Asgari ücretle de önümüzdeki dönemde % 40, memur maaşlarında da en az % 41 artış beklendiği görülerek hazırlanan ücret tarifesi meclise sunuldu. Yapılan Sunumda Yazı işleri müdürlüğü hoparlör yayın ücretlerinden Nikah hizmeti ücretlerine Mezarlık işlemlerinden veteriner hizmetlerine,  İnşaat ruhsatlarından ticari araç ruhsatlarına, kısacası belediyeye ait tüm kalemlerde önümüzdeki yıl zam yaşanacak.  Dikkat çeken bazı kalemler ise böyle yansıdı.  Nikah salonu Ücretleri mesai saatleri dışında belediye nikah salonunda düzenlenen nikah törenlerinden alınan 915 lira nikah salonu kullanma bedeli bin 750 liraya çıkarıldı.  Gelirler müdürlüğü reklam ve tanıtım amaçlı yer kullanma ücreti kamuya telkin alanında bulunan reklam totemleri için alınan reklam ve tanıtım amaçlı yer kullanma ücretlerinde yüzde on beş oranında artış yapıldı. Belediye’nin 2024 Bütçesine hayvan pazarı peron ücretleri yeni bir kalem olarak eklendi. Burada da Büyükbaş hayvan başına peron ücreti 480 lira, küçükbaş hayvan başına peron ücreti 240, hayvan pazarı, çay ocağı Peron ücreti ise 400 lira olarak belirlendi. Büfe ve iş yeri devir ücretlerinde kira devlerini on iki aylık alınan kira devir ücreti yirmi dört aya çıkarıldı. Fen işleri müdürlüğü kent içerisinde faaliyet gösteren kurum, kuruluş, özel firma ve şahısların inşaat yapımı yıkım işlerinde oluşabilecek tahribatlar için uygulanan yol ve meydanlarda ulaşım üst yapı tesisleri, tahribat ücretleri, ortalama % 45 arttırıldı. Kamuya ait altyapı hizmetleri ve sağlayan kurum, kuruluş ve özel firmalardan belediyeyle genel kazı protokolü bulunanların üstyapıya verecekleri tahribatlarda ise % 30 oranında artış yapıldı.  Hal müdürlüğünde toptancı halindeki iş yerine başkasını devredenlerden alınan 12 aylık kira tutarındaki devir ücreti 24 aya çıkarıldı.

En fazla artış İnşaat ile ilgili hizmetlere yapıldı

2024 ücret tarifesinde en fazla artışlar inşaat ile ilgili verilen hizmetlerde gerçekleşti. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü imar uygulaması görmemiş parsellerde teklif edilen 2 bin TL tutarındaki imar durum ücreti bedeli kaldırılarak toplam inşaat alan 200 metre kadar olan imar parsellerinden alınan 1.016 liralık ücretin bedeli 4 bin liraya çıkarıldı. Güzelyalı ve daha doğrusu mücavir alan sınırları içindeki imar durum ücretlerinde ve Karacaören İsmet Paşa kentsel gelişme alanındaki imar durum ücretlerinde de ortalama % 96  artış yapıldı. Şehir imar planı sınırı içinde imar durumu ücretlerinde ise % 96 artış yapıldı. İnşaat ruhsatı, başvuru inceleme ücretleri, muvakkat, inşaat projesi ve yıkım planı kontrol ücreti, belediyeye ait yağmur suyu kanallarının ve kanallarının kullanması halinde alınan temel atık su bedeli ücretlerinde ise % 96 oranında artış yapıldı. Proje kontrol ve tasdik ücreti, asansör işletme ruhsat ücreti, ekspertiz raporu düzenleme ücreti, belge tasdik ücretleri, fidan bakım dikim ücretleri, numara taş ücretleri, sığınak kontrol ücreti, arşivden dosya çıkarma ücreti ve yeni tespit ücretlerinde % 96  oranında artış yapılması öngörüldü. İskele kurma ücreti, basit onarım, ön izin belgesi verilmesi ve onarım uygunluk belgesi ücreti, kazı ve zemin iyileştirme ruhsatı verilmesi, Zemin etüt raporu, oyunu ücretlerinde de ortalama % 96 oranında artış yapıldı. İmar planı veya plan tadilat dosyası yerine inceleme ve rapor ücretlerinde yüzde 63 artış yapılması, halihazır harita yapım ve kontrol ücretlerinde yüzde 55, imar uygulama harita plan kontrol ücretleri de ortalama yüzde 51 arttırılması öngörüldü. Temel hafriyat döküm yeri gösterme ücretli % 110 arttırıldı. Yeni proje ve tadilat projesi kontrol ücretleri ortalama % 200, yapı ruhsat düzenleme ve onay ücreti yapı kullanma izin belgesi düzenleme ve onu ücreti ortalama yüzde yüz doksan beş yıkım ruhsatı düzenleme ve onay ücretlerinde yüzde altmış üçlük artış yapılmıştır. İtfaiye müdürlüğü, itfaiye, yangın güvenlik raporu belgesi hizmet ücretlerine ortalama % 136 artış yapıldı.

Mezar Yeri fiyatları 10 Bin Liraya Çıktı

Sağlık işleri müdürlüğü mezar yeri ücretleri, aile mezarlığında birinci sınıf mezar yerinde mezar yeri ücreti 4 bin liradan 10 bin liraya çıkarıldı. İkinci sınıf mezar yeri, mezarlık bölgesi, ikinci sınıf mezar yerinde define sonrası tek kişilik mezar yeri bin 500 liradan 3 bin 500 liraya, Definden önce tek kişilik mezar yeri 3 bin liradan yedi bin liraya çıkarılmıştır. Yetki belgesi ücretleri belediyeye bağlı mezarlıklarda ticari amaçlı mezar inşa eden firma ya da şahıslardan yılda bir defa olmak üzere alınan yetki belgesi ücreti 6 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmış

Su Kanal Müdürlüğü Hizmetlerinde De Fiyat Artışları Oldu

Su kanal müdürlüğü şehir içi vidanjör çekim ücreti, kanal açma ücreti, altyapı bağlantı bedeli gibi su şebeke hizmetleri üzerine ortalama % 80’lik bir artış yapıldı, kimyasal maliyet artışlarına bağlı olarak içme suyu laboratuvar hizmetleri ortalama % 97 artırıldı.  Temizlik İşleri Müdürlüğü katı atık yönetim sistemi ücretlerinde, meskenlerde % 33’lük bir artış yapılmış Konaklama tesislerinde ortalama % 40 artış yapılmış, lokanta, kafe, bar, gıda imalathaneleri, gıda hizmeti verenler işletmelerde ise % 40 oranında artış yapılmıştır. Tarifedeki diğer kurum işletme iş yeri ve benzerlerine ise ortalama % 45 artış yapılmıştır.

 Toplu Taşıma Ruhsat Düzenleme Ve Devretme Ücretleri 200 Bine TL’ye Çıkarıldı

Halk otobüsü ruhsat Düzenleme ve Devir Ücretleri 75 bin liradan 200 bin liraya, halk otobüsü araç uygunluk vergisi düzenleme ücreti, 14 bin liradan 25 bin liraya, şehir içi ve mücavir alanlarda ticari taksi ruhsat düzenleme ve devri ücreti 100 bin liradan 200 bin liraya, şehir içi ve mücavir alanlarda bulunan mevcut taksi duraklarına ikinci hizmet noktası verilmesi ücreti araç başına 91 bin 525 liradan 200 bin liraya çıkarıldı. Şehir içi ve müşavir alanlarda T plakası, kullanım hakkına sahip maliklerin durak yeri değişikliği talebi doğrultusunda ticari taksi durakları, değişim ücreti araç başına 200 bin lira olarak belirlendi. Servis araçları çalışma ruhsatı ücretleri ortalama % 110 arttı, servis aracı, ruhsat, düzenleme ve devri ücretleri 50 binden 100 bin liraya çıkarıldı.

Ogün İnal