Her yıl X ışınlarının bulunduğu gün olan 8 Kasım "Dünya Radyoloji Günü" olarak kutlanmaktadır. Bu günün amacı radyoloji doktorları, radyoloji teknikerleri ve diğer radyoloji çalışanlarının sağlık alanında üstlendikleri hayati rol ile ilgili halkı bilinçlendirmektir. Radyoloji çalışanlarının emeği sayesinde; hayat kurtarılmakta, erken tanı konmakta, tedaviler yönlendirilmekte, ameliyatsız tedaviler yapılmakta ve birçok riskli büyük ameliyatın sayısı azaltılmaktadır.M1895 de Alman Fizikçi Prof. Dr. Wilhelm Conrad ROENTGEN’in X-ışınlarını bulması ile başlayan radyoloji bilimi (Işın Bilimi) tıp da devrim yaratarak, en çok teknolojik gelişim gösteren tıp dalı haline gelmiştir. Radyoloji X-ışını dışında iyonizan olmayan başka enerjiler yardımı ile görüntü oluşturan cihazları da kapsamına alarak, günümüzde de tıbbın en çok teknoloji kullanan bölümü olma özelliğini korumaktadır. Prof. Dr. İbrahim ÖZTOPRAK, "Dünya Radyoloji Günü etkinlikleri vesilesiyle çok sayıdaki radyoloji cihazı içerisinde hangi hastalıkta hangi cihazın kullanılacağına karar veren, cihazlarda kullanılacak teknik yöntem ve parametreleri belirleyen, elde edilen görüntüleri değerlendiren, ameliyatsız tedavi işlemlerini gerçekleştiren radyoloji doktorlarının, yüksek teknolojik cihazları kullanan radyoloji teknikerlerinin, hastaların hemşirelik hizmetlerini yapan radyoloji hemşirelerinin, hastaların kayıt-kabul, randevu işlemlerini ve rapor yazım hizmetlerini yapan radyoloji sekreterlerinin, cihazların ve bölümün temiz tutulmasını sağlayan radyoloji personelinin, cihazların teknik bakımlarını yapan teknik ekibin ve gelecekte bu görevleri üstlenecek olan radyoloji öğrencilerinin Radyoloji Gününü kutlarım." dedi. Ayrıca, binlerce insanın hayatı ile ilgili bu çok önemli tıbbi işlemler; Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR), Pozitron Emisyon Tomografisi-MR (PET- MR), Bilgisayarlı Tomografi (BT), PET-BT, Ultrasonografi, Doppler Ultrasonografi, Anjiyografi, Mamografi, Floroskopi, Dijital Röntgen, Kemik Dansitometri gibi yüksek teknolojik cihazlar kullanılarak yapılmaktadır. Bu cihazların büyük kısmı Hastanemizde de mevcuttur. Bu cihazların Hastanemize kazandırılmasında ve bakım-onarım süreçlerinin yakından düzenli olarak gerçekleştirilmesinde büyük katkı ve özverisi olan Hastanemiz Başhekimi Doç. Dr. Hasan Ali KİRAZ'a verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim diyerek sözlerini sonlandırdı.

Haber Merkezi