Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi rektör, rektör yardımcıları ve idari yöneticilerinin katılımıyla 3 gün süren toplantılarda, üniversitelerin genel işleyişleri, sorunları ve bu sorunların çözüm yolları ele alındı. Olası depremler sonrası afet ve acil durum hazırlıkları yapılması için kardeş üniversite uygulamasının başlatılması, kütüphaneler arası ortak dijital veri tabanlarının oluşturulması, meslek yüksekokullarında 3+1 işbaşı eğitime başlatılması, döner sermaye işletmeleriyle ilgili konular gündeme getirildi. Ayrıca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, ADIM üniversiteleri birliği üyesi 18 üniversitede kullanılmak üzere geliştirilen "Düşük Maliyetli Jeodezik Sistemler Yerkabuğu Hareketlerinin İzlenmesi" izleme sisteminin sunumunu gerçekleştirdi. Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası yüzey deformasyonlarının yüksek doğrulukla kestirilmesini amaçlayan sistemin birlik üyesi üniversitelerde kullanımına yönelik karara varıldı.

Haber Merkezi