Toplantının başkanlığını Vali İlhami Aktaş yaptı. Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, İl Defterdarı Doğan Adıgüzel ve diğer kurul üyeleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü personelleri katıldı. Toplantı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından sunum ile başladı. Sunumda, tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik yapılan inceleme, değerlendirme ve izleme faaliyetleri ele alındı. Ayrıca, ortaya çıkan olumsuzluklar ve ilgili sorunların giderici önlemlerine ilişkin detaylı bir değerlendirme yapıldı. Toplantıda ele alınan konular arasında tarım arazilerinin sürdürülebilir kullanımı, çevre dostu tarım uygulamaları, su kaynaklarının etkili bir şekilde yönetilmesi ve toprak erozyonuyla mücadele gibi stratejik konular ön plandaydı. Katılımcılar, tarım sektörünün sürdürülebilirliği ve verimliliği için atılacak adımları görüşerek ortak çözüm yolları üzerinde fikir alışverişinde bulundular. Toplantının sonunda, ele alınan konular üzerinde yapılan detaylı değerlendirmelerin ardından kararlar alındı. Alınan kararlar, tarım ve çevre alanındaki uygulamaları daha etkili ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor. Bu toplantı, ilin tarım ve çevre politikalarının belirlenmesinde önemli bir adım olarak değerlendirilirken, katılımcılar yapılan etkili çalışmalardan dolayı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ettiler.

Haber Merkezi