Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki EKK toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Yüzyılında, ülkeyi her alanda daha ileriye taşıyarak gelişmiş ülkeler arasında yer almasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, bu anlayışla tüm kurumların işbirliği içinde hazırladığı, beş yıllık yol haritası belirleyen ve 2053 vizyonunu da içeren 12. Kalkınma Planının geçen günlerde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiği ve bugün de TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldüğü hatırlatıldı.


Para ve maliye politikalarının etkin kullanılmasıyla enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, yeşil ve dijital dönüşüm ekseninde, rekabet gücü ve verimliliğin artırılmasıyla yüksek katma değerli üretim yapısının sağlamasının ve ihracata dayalı, nitelikli, sürdürülebilir büyümeyle vatandaşların sosyal refahını artırılmasının hedeflendiği ifade edildi.


Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz EKK toplantısında, katma değeri yüksek ihracat potansiyelimizi artırıcı ve cari işlemler dengesinde sürdürebilir iyileşmeyi sağlayıcı yatırımlara yönelik olarak TCMB'nin Yatırım Taahhütlü Avans Kredilerinin (YTAK) genel çerçevesi Kurul tarafından değerlendirilmiş olup uygulama detayları ilgili kurumlar tarafından netleştirildikten sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. YTAK Programının, TCMB’nin hedefleriyle uyumlu bir çerçevede tasarlanması kararlaştırılmıştır. Uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredi niteliğindeki dış finansman kaynakları hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kaynakların taahhüt edilmesinden sonraki süreçte daha etkin kullanımına yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alınmıştır.
 


Kaynak: Haber Merkezi