SEB Gelişmekte Olan Piyasalar (EM) Baş Stratejisti Erik Meyersson’a göre Türkiye’de enflasyonun yeni ekonomi yönetimine rağmen, siyasi kısıtlamalar nedeniyle, kurumun tahmin ufku içinde, kalıcı bir şekilde düşmesi pek mümkün görünmüyor ve kurum Türk lirasında değer kaybının gelecek yıl sürmesini bekliyor.

Kurumun Emerging Markets Explorer Ekim 2023 raporunda Türkiye ile ilgili bölümde, yerel seçimlerin yaklaşmasının, politika sıkılaştırmasının süre ve kapsamının daha sınırlı olacağı anlamına geldiği belirtildi ve “Liranın üzerindeki değer kaybı baskısı çoğunlukla piyasa dışı önlemlerle hafifletiliyor ancak gelecek yıl kayda değer bir değer kaybı yaşanacağını öngörüyoruz” denildi.

Birçok EM ülkesinde yıllık enflasyon oranlarının, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin geçen yılın ilk çeyreğinde başlamasından bu yana kendi zirvelerinden 10-20 yüzde puan düştüğüne işaret
edilen raporda, “Ancak, hedefin altında enflasyonun artık norm haline geldiği Doğu Asya hariç, bu raporda yer alan tüm gelişmekte olan ülkelerde enflasyon hedefin önemli ölçüde
üzerinde kalmaya devam ediyor” denildi.

Raporda, “Ekonominin önceki yıllarda birikmiş politika hatalarının maliyetini üstlendiği birkaç istisnadan biri olan Türkiye dışında, momentum daha fazla dezenflasyona işaret ediyor” ifadeleri yer aldı.