Bu proje, bölge ekonomisine doğrudan istihdam yaratmanın yanı sıra yılda 6 milyon ton bakır cevheri üreterek Türkiye'nin bakır ithalatını azaltacak.

Madencilikle İlgili Bazı Yanlış Algılar Bulunuyor Ve Bunları Düzeltmek, Doğru Bilgileri Paylaşmak Önemli

Bakır, gün geçtikçe daha fazla sektörde kullanılıyor ve gelecekte stratejik madenler listesinde yer alıyor. Ulaşımdan otomotive, enerjiden sanayiye, inşaattan teknolojiye kadar birçok sektörde kilit bir rol oynayan bakır, yenilenebilir enerji üretiminde de etkili bir şekilde kullanılabiliyor. Truva Bakır İşletme Müdürü Ünsal Arkadaş, projenin detayları hakkında yaptığı açıklamada, "Projelerimizle ilgili bilgileri vatandaşlarımızla sürekli iletişim kurarak paylaşıyoruz. Projemiz sadece yasal izinlerle sınırlı kalmıyor; işin başında paydaşlarla, çevrede yaşayan insanlarla işbirliği yaparak projemizi değerlendiriyor ve sorunları bilinçli bir şekilde çözüyoruz. Madencilikle ilgili bazı yanlış algılar bulunuyor ve bunları düzeltmek, doğru bilgileri paylaşmak önemli. Bilinçli ve örgütlü toplumlar, yanlış projelere karşı çıkmak ve bu konuları tartışmak açısından kritik öneme sahiptir. Bu tartışmalar, daha doğru madencilik projelerinin hayata geçirilmesine de katkı sağlayacaktır" dedi.

Halilağa Bakır Madeni, Türkiye Ekonomisine Büyük Katkı Sağlayacak

Arkadaş, madenciliğin bir ülkenin gelişmişliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayarak, "Madencilik, bir ülkenin bağımsızlığı ile de ilgilidir. Bir ülkenin yer altı ve yer üstü kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmesi, bağımsızlığını ve özgürlüğünü temin etmesi anlamına gelir. Bugün dünyada bir ülkenin ekonomik ve sanayi gelişmişliğinin ne kadar kritik olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu. Halilağa Bakır Projesi, yaklaşık 90 bin ton civarında bakır çıkaracak ve bu bakırın değeri 2,5 milyar doları aşacak. Proje aşamasında 2 bin kişiye istihdam sağlanırken, işletme döneminde de minimum bin 200 kişilik istihdam sağlanacak. Bu istihdamın büyük çoğunluğunun yerel halktan oluşturulması planlanıyor. Ancak, bu kalifiye işgücünü bulma konusundaki zorluklar göz önüne alındığında, personelin eğitimi ve sertifikalandırılması için ciddi bir çaba harcanacak. Proje aynı zamanda su kaynağı yönetimini de ele alıyor. Proje için su, Kocabaş Çayı'ndan regülatörler aracılığıyla taşınacak ve su ihtiyacını karşılamak üzere kullanılacak. Ayrıca, yer altı su kaynaklarını korumak amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü ile yakın işbirliği yapılacak. Proje kapsamında 3 milyon metreküp kapasiteli iki gölet inşa ediliyor ve bu göletler sayesinde 3,3 milyon metrekarelik tarım arazisi sulanabilecek. Bu projelerle tarım ve içme suyu için kullanılan su miktarının dışında kalan suyun değerlendirilmesi de planlanıyor.

Projenin İnşası Ve Sonrasında 300 Bin Ağaç Dikilecek

Truva Bakır İşletme Müdürü Ünsal Arkadaş, projenin sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşımla yönetileceğini belirterek, "Projemiz, doğaya en az zarar verme ve rehabilitasyon çalışmalarını en iyi şekilde yapma hedefiyle tasarlanmıştır. Halilağa Bakır Madeni, bölgede yer altı suyunu kullanmayan nadir endüstriyel tesislerden biri olacak. Ayrıca, projenin inşası ve sonrasında 300 bin ağaç dikilerek doğanın korunmasına katkıda bulunacağız" dedi.

Ogün İnal