'Çözüm Üreten Kentler' mottosuyla bu yıl 3'üncü kez düzenlenen Marmara Urban Forum (Marmara Uluslararası Kent Forumu-MARUF) 4-7 Ekim tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Çanakkale Belediyesi'nin, en son ortaya koyduğu projesi olan Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezi projesi de forumda Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Z. Özleyiş Çetin tarafından gerçekleştirilen sunum ile detaylı bir şekilde incelendi. Çanakkale Belediyesi, temiz enerji kaynaklarının öncelikli olarak ele alındığı projeleri kapsamında 2014 yılında faaliyete geçen Çanakkale Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile denizler, su kaynakları ve çevre atık sulardan uzak tutuluyor. Tesis, Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun, modern ve yüksek çıkış suyu kalitesine sahip olup, bu tesisin ihtiyaç duyduğu enerji de 2019 yılında faaliyete başlayan güneş enerji santralinden karşılanıyor. Atıksu arıtma tesisinde, atıksuların arıtımından kaynaklanan arıtma çamurunu kuruturken de yine temiz enerji kullanımı ön plana çıkıyor ve Solar Çamur Kurutma Tesisi'nde güneş enerjisi ile kurutma işlemi gerçekleştiriliyor. Kuruluk yüzdesi yüzde 20 olan arıtma çamurunun bu oranı Solar Çamur Kurutma Tesisi'nde yüzde 90'a çıkarılıyor. Kontrollü bir karışım ve havalandırma sürecinden sonra kuru çamurun bertarafı Çevre Bakanlığı yönetmeliklerine uygun olarak sağlanıyor. 2020 yılında ise, kentin mücavir alanları olan Güzelyalı ve Dardanos'un atıksularını arıtacak olan Güzelyalı Dardanos Atıksu Arıtma Tesisi'nin de açılışı gerçekleşerek, çevre altyapı yatırımları güçlendirildi. Ayrıca uzun yıllardır kent merkezi ve mücavir alanlardaki plajlarda uluslararası bir çevre ödülü olan 'Mavi Bayrak' dalgalanıyor.

 

Çanakkale Belediyesi'nin Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezi Binası da tamamlanarak, 2023 yılı itibariyle hizmete açıldı. Fiziki yapısı ve kullanılan teknoloji ile birlikte ülkenin yarışma yolu ile seçilen ilk 'yeşil' yerel yönetim binası olma özelliğini taşıyan yeşil bina, ulusal ve uluslararası katılımcıların da yer aldığı MARUF23 toplantısında 'Griden Yeşile Sürdürülebilir Yapılı Çevre' başlıklı oturumunda ele alındı.

Moderatörlüğünü Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü Kurucu Ortağı And Akman'ın yaptığı oturumda; Urban Construction Development CEO'su Bolormaa Jamsranjav, İstanbul Teknik Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı Dr. Öğretim Görevlisi İlhami Akkum ve Betek Boya ve Kimya Yalıtım Ürün Yöneticisi Dr. Sanem Şenler Özbil ile birlikte konuşmacı olarak yer alan Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Z. Özleyiş Çetin, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezine ilişkin bilgilerin sunumunu gerçekleştirdi. Türkiye'nin yarışma yolu ile seçilen ilk 'yeşil yerel yönetim binası' olma özelliğini taşıyan Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezi projesinin fikir, yarışma ve yapım aşamalarından başlayarak tamamlanış sürecini de ele alan tanıtım filminin gösteriminin de gerçekleştiği oturumda Başkan Yardımcısı Çetin, forum katılımcılarına, çevresiyle uyumlu ve doğal kaynakları verimli kullanabilen yapı anlamına gelen 'yeşil bina' hakkında detaylı bilgi paylaşımında bulundu. Çetin, 'Yeşil' bina, enerji kaynaklarını güneş, rüzgar, toprak gibi doğal kaynaklardan sağlıyor, enerji israfını engelliyor ve belediye birimlerini de aynı çatı altında toplayarak, kente hizmet sürecinin verimini artırıyor. Aynı zamanda proje ile birlikte kentlilerin kullanımına sunulan kültür merkezi ile kent meydanı da Çanakkale'nin kültür sanat ve sosyal yaşamına yeni bir soluk kazandırıyor dedi.

Haber Merkezi