6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra Çanakkale Belediye Meclisi tarafından bazı kararlar alınmıştı. Alınan kararlar kapsamında uygulamaya geçirilen çalışmalar ile ilgili Çanakkale Belediyesi İmar Müdürü Kemal Albayrak, Ekim ayı Belediye Meclisinde bir sunum yaparak hayata geçirilen çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. 
 
Deprem istasyonu 6’dan 11’e çıkarıldı
İmar Müdürü Kemal Albayrak alınan kararlar doğrultusunda madde madde şimdiye kadar yapılanları şöyle açıkladı; “Birinci maddemiz deprem mevcut ölçüm cihazlarını barındıran deprem istasyonlarının işler durumunda kalması için önlemler ve ilave yapılmasıyla alakalı maddemizdi. Kent içinde ve yakın çevresinde bulunan deprem istasyonu sayısı bu süreçte altıdan on bire çıkarıldı. Tamamına eş zamanlı veri aktarımı ve takibi için gerekli modern tertibatı ilave edilerek çevrim içi iletişim imkânı sağlanmıştır. Kaydedilen depremler ile ilgili değerlendirmeler ve analizler akademisyenler ile sürekli olarak yapılmakta ve takip edilmektedir. Bu sistem imar müdürlüğümüzün içerisinde ‘Zemin Kontrol Odamız’ canlı olarak takip edilebilir” dedi.
 
Sistem Belediye Binasına kurulacak
Kemal Albayrak yaptığı sunumda, “Bu süre içerisinde bu sisteme ilave olarak kurulması planlanan ‘Deprem Erken Uyarı Sistemi’ için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, deprem mühendisliğiyle 15 Eylül 2023 tarihinde imzalanan protokol kapsamında deprem alarm sisteminin belediye binasına kurulması çalışmaları başlatılmıştır. Protokolün süresi bir yıl olup bir yıllık süre içerisinde bahsedilen sistemin belediye binamıza kurulması tamamlanacak. İlave olarak deprem yönetmeliğine uyum olarak zemin sınıfının tespiti amacıyla kullanılan ‘Sismik Kayıtçı Cihazı’ temin edilmiştir. Cihaz idaremizce binalarda risk analizi yapılması aşamasında onaylı zemin etüdü bulunmayanlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sistemine girmek üzere veri toplamı aşamasında kullanılmaktadır. Bunu da Osmangazi Üniversitesiyle yaptığımız bir ortak bir proje kapsamında yine hibe yöntemiyle elde ettik.” diyerek bazı konularda açıklamalarda bulundu.
 
Test Laboratuvarı kurulması
“İkinci madde ilgili Meclis kararımızda test laboratuvarının kurulması ve işletilmesiyle alakalı bir maddeydi.” diyerek meclis üyelerine bir hatırlatma yapan Albayrak, “Mümkün olan en hızlı temin yöntemi kullanılarak yapı malzeme laboratuvarı kurulumuna yönelik makine ve teçhizatlar alınmış, Yeşil Yerel Yönetim Hizmet Binamızın ikinci bodrum katında bulunan çalışma alanında kurulumları tamamlanmıştır. Tahribatlı ve tahribatsız yöntemler ile analiz yapma kapasitesine sahip laboratuvar makinelerinin kalibrasyon işlemleri tamamlanmış, Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısında Ücret tarifesi düzenlenmiş, personel alım işlemleri tamamlanarak iki inşaat mühendisi ve üç inşaat teknikeri kadrosuyla 21 Temmuz itibariyle hizmet vermeye başlanmıştır. Bugüne kadar toplam 65 bina için performans analizi raporu hazırlanmıştır.” şeklinde konuştu.
 
Sahra hastanesi kurulması için gerekli alt yapı hazırlandı
Olası afet sonrası malzemelere daha kolay ulaşılması için oluşturulacak depolarla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Kemal Albayrak, “Dördüncü maddemizde bahsedilen konularla alakalı olarak İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte afet sonrası müdahale, sağlık ve yardım malzemesi, depo ve dağıtım amaçlı kullanılacak Esenler Mahallesi sınırları içerisinde bir alan ile ilgili çalışma devam etmektedir. Bununla ilgili AFAD İl Müdürlüğü’ne yapılan başvuru sonrasında hem sağlık müdürlüğünün ihtiyacı olan, hem de belediyemizce kurulması planlanan depo, prefabrik yapıların kullanabileceği bir alanla alakalı çalışma devam etmekte. Bunun yanında Barbaros Mahallesi'nde Halit Çember, Sağlıklı Yaşam Parkı'na cepheli alanda yapılması planlanan afet yönetim merkezine yönelik mülk sahibi Hüseyin Akif Terzioğlu Şefkat Yuvası ile ortak çalışma başlatılmıştır. Modeks tatbikatının yapıldığı alanlarda ki onlar Türkiye Afet Müdahale Planında şehrimiz için afet sonrasında kullanılacak ve barınma, toplanma vesaire alanlarıyla alakalı bunların altyapı çalışmalarıyla aramızca tamamlanmış olup, olası bir afet sonrasında bu alanların hızlıca sahra hastanesi kurulması ya da diğer konularla alakalı hemen hizmete alınabilmesi için gerekli altyapı çalışmaları idaremizce tamamlanmıştır” dedi.
 
Zemin iyileştirme kontrolü idaremiz teknik elemanlarımızca yapılmaktadır
Kemal Albayrak yeni yapılan binalarda denetimleri daha çok artırdıklarını belirterek şu açıklamaları yaptı: “Yeni yapı imalatlarıyla ilgili kontroller beşinci maddemiz inşa edilecek yapıların güvenliğinin arttırılması amacıyla alınabilecek önlemler ve ilave tedbirler ile alakalı olarak bir çalışma başlatılmış. İnşaat mühendisleri odası, mimarlar odası, üniversitemizin ilgili bölümlerinde görevli akademisyenler, yapı denetim şirketleri ve sektörde çalışan deneyimli inşaat mühendisleriyle görüşmeler yapılmış olup, mevcut deprem yönetmelerine ek öneriler hazırlanma aşamasındadır. Sonrasında zemin iyileştirme kontrolleriyle alakalı olarak idaremize verilen görevler vardı. Olağanüstü meclis kararımızla, temel aşamasından önce zemin iyileştirme kontrolü idaremiz teknik elemanlarımızca yapılmaktadır. Kontroller inşaat mühendisliği ve zemin mühendislerince ortak çalışmayla hem imalat hem test aşamalarını kapsayacak şekilde planlanmaktadır. Yani öncesinde sadece zemin mühendislerince yapılan kontroller artık meclis kararı olağanüstü meclis kararımızdan sonra bir inşaat mühendisi ve bir zemin mühendisiyle birlikte hem imalat aşamasında yerinde kontrol edilecek şekilde, hem de bu testin dışarıda yapan ilgili büro tarafından yapılırken elemanlarımız tarafından yerinde kontrolü şeklinde devam etmektedir. Ruhsatlı iyileştirme projesine uygunluğu onaylanmayan yapıların inşasının devamına idaremizce izin verilmemektedir.”
İdaremizce deneyler takip edilmektedir.
“İstanbul Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümü öğretim üyelerinin yer aldığı proje kapsamında mevcut binaların zeminlerinin iyileştirilmesiyle ilgili saha deneyleri Çanakkale merkezde yapılmaktadır.” diyerek açıklamalarına devam eden Albayrak, “İdaremiz tarafından araştırılmalara destek verilmekte olup deneyler takip edilmektedir. İki etap halinde birincisi park bahçeler müdürlüğümüze bir alanda, ikincisi de sıvılaşmaya açık olan itfaiye müdürlüğümüzün kullandığı alan içerisinde iki adet deney yürütülmektedir. İdaremizce deneyler takip edilmektedir. Mevcutta zemin iyileştirme, bina olmayan parseller parsellerin içerisinde şu an zemin altına enjeksiyon yöntemiyle kazık vesaire betonla alakalı çimento basmakla alakalı bugüne kadar yürütülen yöntemler mevcuttur. Ancak mevcut bir binanın zemin bodrum katının altına bir zemin iyileştirme yapılması (yapılan performans analizi raporu sonucunda çıkarsa) bunu yapmak hem çok maliyetli, hem de mevcut kullanılan sondaj cihazlarının mevcut binanın altına girmesi çok mümkün değil. Kolon kiriş sistemine yapılacak olan farklı iyileştirme yöntemlerini de birleştirdiğimiz zaman hem zeminine, hem de mevcut kolon-kiriş sistemine, statik sistemine yapılacak iyileştirmelerle Çanakkale içerisinde riskli olarak kabul ettiğimiz binaların risksiz ve depreme dayanıklı olarak devam etmeleriyle alakalı bir çözüm geliştirmiş olacağız. Yani riskli çıkmış bir binanın sadece yıkılarak yenisinin yapılması değil bu yöntemle, zemininin iyileştirilmesi sistemine yapılacak iyileştirmelerle de ömrünün uzatılması gündeme gelebilecek. Bunu takip ediyoruz.” İfadelerini kullandı.
 
360 iş yerinde statik projeye uygunluk denetimi yapıldı
Madde madde açıklamalarına devam eden Albayrak, “D maddesi, iş yeri açılış ruhsatları aşamasında kolon ve kiriş sisteminin idaremizce denetlenmesiyle alakalı madde. İşyeri açılışı ve işyeri devri aşamasında zabıta müdürlüğümüzle yapılan rutin denetime ek olarak statik projeye uygunluk kontrolü görevi yerine getirilmekte olup, işyeri ruhsatı verilmesi aşamasında denetimler devam etmektedir. Şu ana kadar yaklaşık olarak 360 iş yerinde statik projeye uygunluk denetimi yapılmış ve işyeri açıl alakalı süreçleri tamamlanmıştır.” dedi.
 
Marketlerle ilgili
“Bir diğer madde işyeri açılışına gelmeyen ancak büyük alan kullanımı gerektiren marketler, mobilya mağazaları gibi alanlarda zemin katta hizmet veren ve büyük alan kullanımı gerektiren market ve benzeri iş yerlerine yönelik olarak herhangi bir başvuru beklenmeksizin iş yükünün müsaade ettiği zamanlarda statik projeye uygunluk denetimleri yapılmaktadır. Bununla alakalı da marketlerden başladık” diyerek altıncı maddeye geçti. Albayrak, “Altıncı maddemiz mevcut yapı stoku ile ilgili alınacak önlemleri kapsamakta. Önemli ulaşım kavşak noktalarında bulunan ve yapı denetim hizmeti almamış binalar tespit edilmiş, tapu kayıtları ve de adres bilgileri temin edilmiş, ilgili meclis kararına istinaden tebligat işlemleri başlatılmıştır. Bu yapılarla alakalı bir broşür hazırladık. Kent içerisinde mevcut hastane, sağlık ocağı ve sağlık tesisleriyle alakalı maddemizle ilgili olarak da il sağlık müdürlüğüyle görüşme yapılarak tüm sağlık tesislerinin risk analizlerinin idaremizce yapılması yönünde çalışma başlatılmış, laboratuvarın hizmete girmesi sonrasında şehir içinde ve Kepez sınırlarında toplam 22 adet binanın risk analizi raporu hazırlanmıştır. Bunların çoğu zaten eski hastane olarak bildiğimiz kampüste. İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Lojmanları ve Ağız Diş sağlığı Merkezi olmak üzere toplamda 22 tane binanın risk hazinesi hazırlanmış ve tamamı olarak çıkmıştır” şeklinde konuşarak Belediye Meclisine hitaben yaptığı açıklamalarına son verdi.
Hasan Sami Er