Tek tip kıyafet uygulamasını kabul etmiyoruz”. dedi. Hacumusalar açıklamasında Milli Eğitim Bakanlığının beyaz önlük uygulaması yerine öğrencilere 1 öğün yemek verilmesi konusunda çalışma yapmaya davet etti.

“Beyaz Önlük Dayatmasını Kabul Etmiyoruz”
Eğitim-Sen Çanakkale Şube Başkanı Yasin Hacımusalar Eğitim Öğretim yılının başlaması ile birlikte okullarda sorunların bit sene önceki ve ondan önceki yıllarda olduğu gibi devam ettiğini ifade etti. Öğretmenlerin 24 Kasımda tek tip beyaz önlük giymeleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar istinaden açıklama yapan Hacımusalar Önlük için beden ölçüleri vermiyoruz. Tek tip kıyafet uygulamasını kabul etmiyoruz.” dedi. Eğitimdeki ve okullardaki sorunların devam ettiğinin de altını çizen Hacımusalar, geçensen ülke gündemine oturan öğrencilere 1 öğün yemek verilmesi konusunda gerekli adımların atılmadığını da ifade etti. Hacımusalar açıklamasında şunları söyledi. “Önlük için beden ölçüleri vermiyoruz. Tek tip kıyafet uygulamasını kabul etmiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının 24 Kasım 'da tüm öğretmenlere beyaz önlük dağıtılmasıyla ilgili olarak kimi  okul müdürlükleri vasıtasıyla öğretmenlerin beden ölçüleri istenmektedir. Öğrencilerimizin Velilerin ve Eğitim Emekçilerin Yaşadıkları Sorunları Beyaz Önlük ile Örtemezsiniz. Eğitimin ve bir bütün olarak eğitim bileşenlerinin tamamının yaşadığı onca sorun ortada iken bakanlığın beyaz önlük ısrarını iyi niyetli bir yaklaşım olarak görmüyoruz. Öğrencilerimizin seçim öncesinde vaat edilen bir öğün sağlıklı yemekten vazgeçilerek aç bırakıldığı, Okullarımızın, ödenek  verilmediği için yeterli hijyen ve bakımdan yoksun olduğu, Yine okulların en temel ihtiyaçlarının velilerin sırtına yüklendiği, Eğitim emekçilerinin yoksulluğa mahkum edildiği, Kariyer Basamakları uygulamasi ile işyeri barışının zedelendiği,  Bakanlığın ÇEDES gibi uygulamalarla ve bizzat bakan tarafından karma eğitimin tartışmaya açılarak, laik eğitim ilkesinin ayaklar altına alındığı, koşullarda  önlük meselesini sadece gündem değiştirmeye yönelik bir adımın ötesinde eğitim emekçilerini ayrıştıracak ve haklarımıza yönelik yeni saldırıların zeminini oluşturacak bir adım olarak görüyoruz. Yukarida belirttiğimiz nedenlerle, öğretmenlerin bir bölümünün zaten kendi tercihleri ile, bir kısmının ise branşları gereği giydiği önlüklerin bakanlık tarafından tavsiye adıyla tüm öğretmenlere ısrarla dayatılmasını kabul etmiyor, okullardan talep edilen önlük beden ölçülerini vermiyoruz. Önlük Değil, Her Öğrenciye Bir Öğün Ücretsiz Yemek, Okullara Ödenek,  Eğitim Emekçilerine İnsanca Yaşayacak Ücret İstıyoruz !!!
Murat Çağlayan