Hacımusalar açıklamasında, Yıllardır bizzat iktidar eliyle hayata geçirilen ve birbirinden ayrı olması gereken eğitim alanı ile inanç alanlarının birbirine karıştırılmasına yönelik her türlü uygulamadan derhal vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Eğitim sistemi ve okulların tamamen siyasi egemen ideolojiye teslim edilmesine seyirci kalmayacağız” dedi.

16 Eylülde İzmir’de Meydanda Olacağız
Çanakkale eğitimsen Şube Başkanı Yasin Hacımusalar yaptığı açıklamada tüm eğitim emekçilerini ve velileri  "Laik Eğitim, Laik Yaşam, Eşit Yurttaşlık Mitingi" için 16 Eylülde İzmirde yapılacak olan mitinge katılmaya davet etti. Aynı gün Çanakkale’de de miting düzenleneceğini ifade eden Hacımusalar mitinglerin amacının laik eğitim ve laik yaşamı koruma taleplerini dile getirmek ve ÇEDES gibi projelerin iptal edilmesini sağlamak olduğunu söyledi. Hacuımusalar açıklamasında şu ifadelere yer verdi.  “Türkiye'nin demokratik ve laik değerlerine sahip çıkmak isteyen binlerce vatandaş, 16 Eylül’ de İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda toplanacak. "Laik Eğitim, Laik Yaşam, Eşit Yurttaşlık Mitingi" adı altında düzenlenen etkinlik, ülkenin dört bir yanından gelen katılımcılarla renklenecek. İzmir’deki miting saat 17.00’de  İzmir Gündoğdu Meydanında gerçekleşecek. Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzaladığı “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) adlı protokol ile eğitim sistemini iktidarın siyasal-ideolojik çizgisi ve dini-kültürel ihtiyaçları doğrultusunda biçimlendirmeyi hedefliyor. ÇEDES ile öğretmenlik eğitimi bulunmayan kişiler ‘manevi danışman’ adıyla okullarda görevlendirilecek. ÇEDES ile İzmir’de 842 okulda eğitim alanında ‘manevi danışman’ ve çeşitli din görevlileri için dini telkin ve dinsel etkinlik alanı oluşturuldu. ÇEDES ile vaiz, imam hatip ve Kur’an kursu öğreticilerinin, ilahiyat fakültesi mezunlarının eğitim kurumu olan okullarda ‘manevi danışman’ olarak görev yapmalarının önü açılırken, öğrenciler okul içinde yeni din görevlileri ile karşılaşacaklar. ÇEDES ile öğrencilerin okul dışında Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı kamplarında da manevi danışmanlarla buluşmaları ve ‘değerler eğitimi’ çalışmalarına katılmaları sağlanacak. ÇEDES ile tarikat ve cemaatlere öğrenciler devşirilecek. Laik Eğitimi ve Laik Yaşamı Hedef Alan, Yurttaşlarımız Arasında İnanç Ayrımı Yapan Uygulamaları Kabul Etmemiz ya da Onaylamamız Mümkün Değildir Laik olmayan bir eğitim sistemi bilimsel olmadığı gibi demokratik de olmaz. Laik olmayan bir eğitim sistemi demokrasiye hizmet etmeyerek bireylerin inançlarını özgürce yaşamasını engeller. Laik olmayan bir eğitim sisteminde çocuklar itaat etmek üzere yetiştirilir. Bu çocuklar gelecekte ekonomik ve demokratik haklarını savunamazlar. Gerçek anlamda laik bir eğitim ancak demokrasinin, eşit yurttaşlık bilincinin, toplumun hak ve özgürlükler alanının genişlemesi ile mümkündür. Gerçek anlamda ‘eşit yurttaşlık’ ilkesinin hayat bulması, devletin bütün inançlara eşit mesafede ve tarafsız olmasına, günlük yaşamın her alanında okulda, iş yerinde, üniversitede, sokakta, farklı kimlik, inanç ve dünya görüşleri arasında ayırım yapılmamasına bağlıdır. Devletin Bütün İnançlara Eşit Mesafede ve Tarafsız Olması Yönündeki Taleplerimizde Israrcı Olduğumuzu Göstermek İçin 16 Eylül İzmir Mitinginde Buluşuyoruz! Eğitim sistemi ve okulların tamamen siyasi egemen ideolojiye teslim edilmesine seyirci kalmayacağız. Öğrencilerimizin bu projeye dâhil edilmemesi için veliler olarak okullara dilekçe vereceğiz.”

“Öğrencilerimizin Bu Projeye Dâhil Edilmemesi İçin Veliler Olarak Okullara Dilekçe Vereceğiz”
Hacımusalar açıklamasının sonunda şu cümlelere yer verdi. “Eğitimin gerçek anlamda cinsiyet eşitliğini esas alan, demokratik, bilimsel ve laik bir içerikte örgütlenmesi, herkesin eşit ve parasız eğitim almasının sağlanabilmesi için tüm halkımızı çocuklarının ve ülkenin geleceğinden endişe eden bütün velileri, eğitim ve bilim emekçilerini, 16 Eylül’de yapılacak olan “Laik Eğitim, Laik Yaşam, Eşit Yurttaşlık Mitingi”ne katılmaya ve geleceğimize birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz!”
Ogün İnal