Denetimler kapsamında, otellerin çevresel etkileri ve şehircilik standartları detaylı bir şekilde incelendi. Assos Bölgesi'nde konumlanan oteller, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün denetim ekipleri tarafından titizlikle denetlendi. Denetimler sırasında, otellerin çevre yönetimi, atık yönetimi, enerji verimliliği, su kullanımı ve diğer çevresel etkileri değerlendirildi. Aynı zamanda, otellerin şehircilik standartlarına uygunluğu da gözden geçirildi. Saha ve deniz ortamında gerçekleştirilen incelemeler ile otellerin çevre ile uyumu ve deniz kirliliğine etkileri detaylı bir şekilde değerlendirildi. Denetimlerde, Assos'un doğal güzelliklerine zarar vermeden turizmin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi için alınması gereken önlemler ve yapılması gereken iyileştirmeler ele alındı. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bu birleşik denetimlerle çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasını hedeflediğini belirtti. Aynı zamanda, otel işletmelerinin çevre dostu uygulamaları teşvik edilerek doğal kaynakların korunması ve bölgenin turistik çekiciliğinin artırılması amaçlandı. Assos Bölgesi'nde gerçekleştirilen birleşik denetimler, çevre ve turizm alanlarında uyumlu bir şekilde ilerlemeyi amaçlayan Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün önemli adımlarından biri olarak kayda geçti. Denetim sonuçlarına dayalı olarak, çevresel iyileştirmelerin ve düzenlemelerin yapılması bekleniyor, böylece bölgenin doğal güzellikleri turistlerin ziyaretine açık tutularak aynı zamanda korunmuş olacak.
Murat Çağlayan