Değerlendirme sonucunda Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından teknolojiden bilime, sağlıktan psikolojiye farklı alanlarda hazırlanan 8 proje desteklenmeye değer bulundu. ÇOMÜ öğretim üyelerinin yürütücülüğünde gerçekleştirilen ve desteklenmeye değer bulunan projeler ile yürütücüleri; Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Soyduğan’ın yürütücü olduğu 123F086 no.lu "Gaia ve Tess Uydu Verilerinde Açık Kümeler: Değişen Yıldız Keşifleri ve Farklı Tür Değişen Yıldızların Parametreleriyle Yaş ve Kimyasal Bolluk İlişkisinin Araştırılması" başlıklı bilimsel araştırma projesi, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ferah Cömert Önder’in yürütücü olduğu 123Z534 no.lu "Kanser Tedavisi Için AXL Reseptör Tirozin Kinaz İnhibitörü Esaslı Yeni Terapötiklerin in silico, Sentez, in vitro ve in vivo Çalışmaları ile Geliştirilmesi" başlıklı bilimsel araştırma projesi,* Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Uğur Nigiz’in yürütücüsü olduğu 123Y119 no'lu ve "Çok Katmanlı Filtre Malzemesi Üretimi, Tasarımı ve Çamaşır Makinesi Atıksuyunun Giderimine Uygulanması" başlıklı bilimsel araştırma projesi, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Çamoğlu’nun yürütücüsü olduğu 123O500 no'lu ve "Çeltik Yetiştiriciliğinde İnsansız Hava Aracı ve Derin Öğrenme Kullanılarak Yabancı Ot Tespiti" başlıklı bilimsel araştırma projesi, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hanife Esen Aygün’ün yürütücüsü olduğu 123K650 no'lu ve "İlkokul Öğrencilerinin Hassas Becerilerini Geliştirmede Kuantum Öğrenme Temelli Öğretim Tasarımı" başlıklı bilimsel araştırma projesi, Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Aksu’nun yürütücüsü olduğu 123Z591 no'lu ve "AB initio Elektronik Yapı Yöntemleri ile Fotosentetik Işık Hasat Sistemlerinde Enerji ve Yük Transfer Mekanizmalarının İncelenmesi" başlıklı bilimsel araştırma projesi, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müşerref Hilal Şehitoğlu’nun yürütücüsü olduğu 123Z533 no'lu ve "Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK) Hücrelerinde Terapötik Ajan Olarak Tetrahidrokinolin Türevlerinin Moleküler Yolaklarda Ilaç Etkinliklerinin in silico ve in vitro Olarak Belirlenmesi" başlıklı bilimsel araştırma projesi, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özden Şahin İzmirli’nin yürütücüsü olduğu 123K618 no'lu ve "Okuma Becerilerinin Çevrimiçi Desteklenmesi ve Değerlendirilmesi: Kitas 2.0"başlıklı bilimsel araştırma projesi, desteklenmeye değer bulunan projeler. Göreve geldiği günden itibaren bilim odaklı, teknoloji-sanayi iş birliklerine önem veren çalışmalarda bulunan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu projeleri desteklenme başarısı gösteren öğretim üyelerini tebrik edip, örnek olmaları temennilerinde bulundu.
Haber Merkezi