Değişen tüketici eğilimleri ile teknolojik gelişmeler doğrultusunda Çanakkale kent merkezinde var olan somut ve somut olmayan kültür miras değerleri ile yeni kentsel değerler destinasyonunu görünür ve erişilebilir kılmak; kentin ekonomik, sosyal ve kültürel büyümesinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, ekolojiye değer katmak adına Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi ortaklığıyla tasarlanan İLK DİJİTAL 100 projesi Güney Marmara Kalkınma Ajansı’ndan hibe almaya hak kazandı. Proje kapsamında Web 3.0 teknolojileri odağında yazılacak KAL-E aplikasyonuna entegre olacak kentsel destinasyon envanterinin belirlenmesi ve dijitalleştirilmesi sağlanırken, yeni nesil dijital teknolojileri barındıran, kentin turizm ve kültür değerlerinin artırılmış ve sanal gerçeklik araçlarıyla multimedya olarak sunulduğu yeni bir Engelsiz, Dijital ve İklim Dostu Park oluşturulacaktır. Ek olarak ortaya çıkan bu kentsel turizm destinasyon aksının sürdürülebilir kılınması, kalıcı ve katma değeri yüksek bir yapıya dönüştürülmesi için başta Turist Rehberleri, Yiyecek/içecek, seyahat ve konaklama sektör temsilcilerine yönelik Kentimi Tanıyorum Programı düzenlenecek, farkındalık ve sürdürülebilir turizme ilişkin çok yönlü bilinçlendirme sağlanacaktır.
Haber Merkezi