Divan başkanlığını Ali Açıkgöz’ün yaptığı Genel Kurulda yönetim kurulu başkanı Süheyla Doğan faaliyet raporunu, başkan yardımcısı Mehmet Akbulut da mali raporu sundu. Yönetim kurulunun ibrasından sonra Burhan Gümüş denetleme kurulu raporunu okudu ve ibra edildi. Çalışma Planı ve Tahmini Bütçenin görüşülmesinden ve onayından sonra verilen önergeler görüşüldü. Tüzük değişikliği ve aidat miktarının arttırılması ile ilgili olan önergeler arasında en önemli husus, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ile ilgili olan madde idi. Kazdağı Koruma Derneği, bundan böyle tüm faaliyet ve etkinliklerinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin sağlanması konusunda gerekli çalışmaları yapacak. Önergelerin görüşülmesi ve kabulünden sonra yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi yapıldı. Genel kurul sonrasında yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaparak görev dağılımını da gerçekleştirdi: Süheyla Doğan Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Akbulut başkan yardımcısı, Filiz Ela Taşezen sayman, Emine Çelik genel sekreter, Seyhan Yüksek, Ömür İlgör ve Esenay Hacıosmanoğlu üye olarak görev yapacak. Bugüne kadar yönetim ve denetim kurulları asıl ve yedek üyelerin hep birlikte çalıştığı ve üyelerin çalışma gruplarında görev olarak tüm faaliyetlere aktif bir şekilde katılabildiği hiyerarşik olmayan bir çalışma tarzını benimseyen dernek bundan sonra da benzer şekilde devam edecek. Ekolojik yaşamın inşası için her türlü talan ve yıkıma karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğal ve kültürel varlıkların korunması için mücadelesini sürdürecek.
Haber Merkezi