Toplantı Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Toplantıya İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Önal, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hüsnü Çağlar Doğru ile Kalite Komisyonu Üyeleri Doç. Dr. Onur Tatar, Dr. Öğr. Üyesi  Merve Erdoğan, Arş. Gör. Zeynep Ayer Öztok ve Fakülte Sekreteri Filiz Karabayır katılım sağladı. Toplantıda kalite güvence süreçleri çerçevesinde iyileştirilmeye açık alanların belirlenmesi ve farkındalığın sağlanması için neler yapılması gerektiği hususunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Haber Merkezi