Düzenlenen toplantının gündemi: Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde 2022 yılında mezun veren programların Öz Değerlendirme Raporlarının (ÖDR) incelenmesi, ÖDR Değerlendirmelerinin hazırlanması ve buna ilişkin üst raporun hazırlanması; PUKÖ döngüsünün kapatılması kapsamında Meslek Yüksekokulumuz genelinde 2022 yılına ait gerçekleştirilen ve 2023 yılında gerçekleştirilmesi planlanan iyileştirme çalışmalarının ‘‘Liderlik,  Yönetişim  ve  Kalite,  Eğitim  ve  Öğretim,  Araştırma  ve  Geliştirme  ile Toplumsal Katkı’’ başlıklarına göre kategorize edilerek ayrı ayrı formlar şeklinde maddeler halinde hazırlanması görüşüldü.
Haber Merkezi