12.03.2023 tarih ve 32130 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında; vadesi 31.12.2022 tarihinden (Bu tarih dâhil) önceki dönemlere ait: su, atık su, katı atık ücretleri, kira, vergi, resim, harçlar, (emlak, ilan reklam, eğlence, ÇTV, işgal harcı vb.) harcamalara katılma payları, idari para cezaları ile diğer ücretlere ait tüm borçlarınızı yapılandırıyoruz Faydalanmak isteyen vatandaşlarımız, Çanakkale  Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim Binası ve Kültür Merkezindeki Mali Hizmetler Müdürlüğü/ İcra ve Takip, Emlak ÇTV ve Gelir Birimlerine başvuruda bulunabilirler. 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçlarınızın yapılandırma başvurularını Belediyemize gelmeden online olarak da yapabilirsiniz.
Haber Merkezi