Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında kabul edilerek finanse edilen "Damlaya Damlaya Çeltik Olur" projesi kapsamında, Çanakkale Merkez İlçe Tevfikiye köyünde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Eren, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünden Ziraat Yüksek Mühendisi Onur Göktepe, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Dr.Yıldız  Sokat, teknik personel ve üreticiler katıldı. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ramazan Eren Toplantının açılış konuşmasında; projenin iki yıllık değerlendirmesini yaptı ve barajların mevcut doluluk oranları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Kuraklığın üretimde ciddi bir tehdit olduğunu vurguladı. Eren, konuşmasında “Proje kapsamında, damla sulama yöntemi ile çeltik yetiştiren üreticilere sertifikalı çeltik tohumlarının %75'i bakanlığımız tarafından hibe olarak,  %25'i üreticilerimiz tarafından karşılanacaktır. Projede damla sulama yöntemi ile çeltik yetiştiren üreticilerimize yine %75'i bakanlığımız %25'i üreticilerimiz tarafından karşılanmak suretiyle yem bezelyesi tohumu dağıtılacaktır. Çeltik; sulama suyunu en fazla kullanan bitkiler içinde yer almaktadır. Çeltik bitkisi 4 aylık yetişme periyodu boyunca klasik tava sulama yönteminde dekara 1500 ile 2400 m³ arasında su tüketmektedir. Bu da ülkemizde çeltik ekim alanlarının daralmasına neden olmaktadır. Kuraklıktan dolayı tarımsal sulamada yaşanan su kısıtının olduğu yıllarda ise mecburi olarak ekim alanları azalış göstermektedir. Çeltikte; damla sulama yönteminde dekar başına 800 ile 900 metreküp arasında su kullanılmakta bu şekilde klasik tava sulama yöntemine göre % 50 den fazla su tasarruf sağlanarak su kaynaklarının israfının önüne geçilmekte ve kuraklığın yaşandığı günümüzde su tasarrufuna büyük katkı sağlamaktadır. Hazırlanan proje ile; damla sulama yöntemi kullanılarak suyu bitkinin istediği zaman, istediği miktarda, bitki kök bölgesine verme imkânı oluşturmak, % 50 den fazla su tasarrufu sağlamak, su kısıtından dolayı çeltik ekim alanlarının arttırılmasının önündeki engeli kaldırmak, sertifikalı tohum kullanılması ile birim alandan daha fazla ve kaliteli ürün alınmasını sağlayıp çeltik ithalatını azaltmak, aşırı sudan dolayı toprağın biyolojik yapısının bozulmasının önüne geçmek, yer altı sularının kirlenmesini önlemek, sivri sinek problemi oluşmasının önüne geçmek ve kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amaçlanmıştır.” dedi.

DAMLA SULAMA YÖNTEMİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPILDI
Ziraat Odası Başkanı Ufuk ÜNVER konuşmasında, günümüzde yaşanan kuraklıktan dolayı tava sulama yöntemiyle çeltik üretim alanlarında zaruri azalmaların olacağını ve projenin çeltik tarımda sürdürülebilirliği açısından çok değerli olduğunu vurguladı. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Çeltik Şubesi Birim Şefi Ziraat Yüksek Mühendisi Onur Göktepe enstitüde yürütülen çalışmalar ve damla sulama yöntemiyle çeltik yetiştiriciliğinde çeşit seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda katılımcılara bilgi verdi. Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İlaç, Toksikoloji ve Yabancı Ot Bölümünde görevli Dr. Yıldız SOKAT “Menemen Koşullarında ve Trakya Koşullarında Çeltik Yetiştiriciliğinde Damla Sulama Yöntemi ve yabancı ot mücadelesinde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda katılımcılara ayrıntılı bilgi verdi.
Haber Merkezi