Koray açıklamasında Emekli aylıklarının böyle sefalet düzeyinde olmasının sebebi de bizzat AKP'nin çıkardığı 5510 sayılı yasadır” dedi.

“EMEKLİYE ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPAN AK PARTİ DEĞİLMİYDİ?”
2021 Tüm Emekliler Sendikası Merkez Yürütme Kurulu adı basın açıklaması yapan 2021 Tüm Emekliler Sendikası şube sekreteri Emel Koray, emeklilerin AK Parti iktidarında üvey evlat muamelesi gördüğünü ifade ederek ak partinin seçimlerin yaklaşması ile birden bire emekli sever olduğunu ve en düşük emekli maaşını 5.500 TL’den bir çırpıda 5.500 TL’ye çıkardığını söyledi. Koray basın açıklamasında şu cümlelere yer verdi. “21 yıldır tek başına iktidarda olduğu halde milyonlarca emekliyi görmezden gelen, emekliye üvey evlat muamelesi yapan, açlığa ve sadakaya  mahkum eden AKP iktidarı ve onun başkanı, birdenbire emekli sever rolüne  soyundu. En düşük emekli maaşını 5500 liradan 7500 liraya çıkardıklarını ilan ediverdi. Neden şimdi buna ihtiyaç  duydu. 21 yıldır emeklileri açlığa ve sadakaya mahkum eden,  ekonomik sosyal ve  demokratik taleplerimizi  hiç dikkate almayan ve çözmeyen AKP iktidarı değil miydi. Emeklilerin sendikalarını kapatan, Anayasal ve  çağdaş bir hak olan  örgütlenme haklarımızı gasp eden AKP iktidarıydı. Emeklilere TÜİK'in gerçek dışı uyduruk rakamlarına göre sadaka zamları veren AKP iktidarıydı. Emeklilere ve bordro mahkûmu çalışanlara kaşıkla verip kepçeyle alan AKP iktidarıydı. Enflasyon ve hayat pahalılığı altında emeklileri inim inim inleten AKP iktidarıydı. Artan döviz kurları nedeniyle emeklilerin beslenme gıdalarını bile alamaz duruma düşürüp, ilerlemiş yaşlarında pazar artıklarını toplamak zorunda bırakan AKP iktidarıydı. Çalışırken ödediğimiz kesintilerden hakkımız olan maaşlarımızın gerçek değerlerini ödemeyen yine AKP iktidarıydı. Şimdi ne oldu da birden bire AKP iktidarı ve onun başkanı emekliyi hatırladı, emekli sever oldu.14 Mayıs'ta seçim var. Hem Cumhurbaşkanlığı, hem de Milletvekili genel seçimi yapılacak. 21 yıldır yalan ve talan algısı üzerine kurduğu,  emeklileri ve toplumu yoksullaştıran, zengini daha zengin yoksulu daha yoksul eden soygun ve rant politikası fiilen iflas etti. Seçim yaklaşırken AKP iktidarının ekonomik krizi, işsizliği, üretimi, devasa borçları karşılayacak gücü de yok, iradesi ve çözümü de yoktur. İktidar yönetemez durumdadır. Türkiye Cumhuriyetinin temel dengelerini bozdular. Deprem felaketi de gösterdi ki iktidar tek kişinin iradesine ve ruhsal yapısına terk edilmiş, devlet işleyiş niteliğini yitirmiş, tek kişinin özel şirketine dönüşmüştür. Bu durum devlet ve toplum yapısında sarsıntılar yarattığı gibi, sadece depremde tedbirsizlik ve beceriksizlik yüzünden binlerce insanımızın ölümüne yol açmıştır.

“AK PARTİ İKTİDARI PANİK İÇERİSİNDE RÜŞVETE BAŞVURUYOR”
Koray, açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi. “Şu anda AKP iktidarı ve başkanı zordadır ve panik içindedir. Bir yandan her türlü baskı, tehdit ve muhalefeti bastırmak için yoğun çaba harcarken, bir yandan da çaresizce seçim rüşvetlerine başvuruyor.  En alt dereceden maaş alan emeklilerimize yapılan bu artış, iktidarın samimi bir uygulaması ve gerçekten durumumuzu düzeltme niyeti değil, düpedüz seçim rüşvetlerinden biridir. Tıpkı 3600 göstergede gibi, tıpkı EYT olayında yaptıkları gibi. Elbette bu artış çok zor durumda olan emeklilerimiz için olumludur. Üstelik açlık sınırının 9700 lirayı, yoksulluk sınırının 31.000 lirayı geçtiği şu zamanda bu sözde zam çok azdır, komik miktardır ve çok gecikmiş bir hamledir. İktidar bu samimi olmayan, rüşvet kokan yapay hamlesiyle emeklileri satın alamayacaktır. Emeklileri 21 yıldır refah payından faydalandırmayan, enflasyon ve hayat pahalılığına ezdiren, ekonomik ve sosyal sorunlarını çözmeyen iktidarın oyununa emekliler gelmeyecek ve seçimde gerekli cevabı vereceklerdir. Bu artışla maaşların gerçekten 7500 lira olabilmesi için yasa olarak TBMM’den çıkması gerekiyor. Böyle bir yasa çıkmadığından kök aylıklar aynı kalacak, aradaki fark hazineden karşılanacak. Bundan sonra gelen zamlar 7500 üzerinden değil, gerçek kök aylıklar üzerinden gelecek. Gelecek zam yapılan bu zamdan az ise, en düşük maaş alan emeklinin maaşında bir yükselme olmayacaktır. 7500 lirayı aşana kadar da böyle kalacaktır.

EMEKLİNİN SEFALETİ AK PARTİNİN ESERİDİR
Koray, açıklamasında emeklilerin bugünkü sefaletinin de sorumlusunun AK Parti iktidarı olduğunu ifade ederek “Emekli aylıklarının böyle sefalet düzeyinde olmasının sebebi de bizzat AKP'nin çıkardığı 5510 sayılı yasadır. Yani, iktidar kafa karışıklığı yaratarak emeklilerin maaş sorununu çözdüğü algısı yaratmak istiyor. Bunu yaparken bile haksızlıklar yaratıyor. Çünkü maaşı 7500 lirayı aşan emekliler bu artıştan yararlanamıyorlar. Aynı orandaki artışın bütün emeklilere seyyanen yansıtılması ve yasa ile korunması gerekiyor. Asgari ücretin gerçek enflasyon üzerinden en az açlık sınırının üzerinde olacak şekilde belirlenmesi gerekiyor. En düşük emekli maaşı da bu rakamların üzerinde olacak şekilde yasal güvenceye alınmalıdır. Emekli maaşları ülkemizde yoksulluk sınırı ile gerçek enflasyona göre belirlenen açlık sınırının ortalaması alınarak belirlenmelidir. Çünkü komik rakamlar ve zamlar milyonlarca emekliyi açlığa mahkûm ediyor. Emekli ikramiyeleri verilmeye başlandığından bu güne, tüketici fiyatlarında en az % 300-400'den fazla artış olduğu halde, bizim ikramiyelerdeki artış sadece % 10 oldu. 2021 Tüm Emekliler Sendikası olarak bizler bu gidişe artık dur diyoruz. Emekli maaşı kiraya yetmiyor. Zamlar yağmur gibi yağıyor. Faturaları ödeyemiyoruz. Çarşıda, pazarda, markette ve mutfakta yangın var. İnsanca yaşamak istiyoruz. Geçinemiyoruz. Ömrünün sonbaharını yaşayan biz milyonlarca emekli, iktidar tarafından sadaka gibi elimize tutuşturulan açlık sınırının ve asgari ücretin altındaki emekli maaşı ile geçinemiyoruz. Milyonlarca emekli, bırakın yoksulluk sınırını açlık sınırının da altında, tüketici kredileri ve kredi kartları ile banka kuyruklarında yaşama savaşı veriyor. Bizler, üçer-beşer maaş ve huzur hakkı istemiyoruz. Ömrümüzün sonbaharında insanca yaşanabilecek maaş istiyoruz. Yıllarca çalıştık. Vergi ve sigorta primi ödedik. İnsanca yaşayabileceğimiz bir maaş hepimiz hakkı değil mi?. Tüm emekli maaşları ile dul ve yetim aylıklarına gerçek enflasyona göre derhal seyyanen ek zam yapılsın. En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesi asgari ücretle eşitlensin. Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yılda dört ikramiye verilsin. İntibak Yasası derhal çıkarılsın. 2000 öncesi ve sonrası emekliler arasındaki maaş eşitsizliği giderilsin. Aylık Bağlama Oranı yeniden yüzde 70’e çıkarılsın. Emekli maaşlarından alınan tüm sağlık kesintileri kaldırılsın.” Dedi.

BÜTÇEYİ YOKSUL EMEKLİLER İÇİN HARCAYIN
Koray, açıklamasına şu cümleler ile son verdi. “Milyonlarca emeklinin oylarıyla işbaşına gelen siyasi iktidarlara ve T.B.M.M.’ne düşen görev, mevzuattaki yasal boşluğun arkasına sığınarak emeklilerin sendikal haklarını engellemek değil, emekli yurttaşların insanca ve onurlu bir yaşama sahip olabilmelerini sağlamaktır. Bu görev, aynı zamanda demokratik hak ve özgürlüklerin uygulanması bakımından da elzem ve kaçınılmaz bir görevdir. Dolayısıyla, yapılması gereken şey emekli sendikalarını kapatmak için dava açmak değil, bu konuda gerekli olan Anayasal ve yasal düzenlemeleri bir an önce gerçekleştirmektir. Emekli aylıklarının TÜİK’in açıkladığı sahte enflasyon oranlarına göre hükümet tarafından tek yanlı olarak belirlenmesi uygulamasına derhal son verilmelidir. Tüm emeklilerle dul ve yetimlerine ödenen aylıkların toplu sözleşme yoluyla belirlenmesi için, Anayasanın “Sendika Kurma Hakkı” ve “Toplu Sözleşme Hakkı” ile ilgili 51. ve 53. Maddelerine “Emekliler” ibaresi eklenerek, emeklilerin sendika kurma ve toplu sözleşme hakkı Anayasal güvence altına alınmalıdır. Artık yeter! Dolar milyarderi ve milyoneri bir avuç patronu değil, milyonlarca yoksul emekliyi koruyun. Devlet bütçesi ve maliye hazinesi, dolar milyarderi ve milyoneri patronlar ve müteahhitler için değil, milyonlarca yoksul emekli için harcansın. EYT’lilerle birlikte sayısı 16 milyonu bulan emeklilerin aynı zamanda aileleriyle birlikte 30 milyonluk bir seçmen kitlesi olduğunu sakın unutmayın.”
Murat Çağlayan