“Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlük Kalite Güvence Komisyonu’nun kurumsal kalitenin iyileştirilmesi hedefleri kapsamında Üniversitemiz Genel Sekreterliği ve Kalite Güvence Ofisi işbirliği ile gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde ISO belgelendirme denetimleri başarıyla geçildi. Denetim sonunda ÇOMÜ, tüm akademik ve idari teşkilatında 2026 yılı Şubat ayına kadar geçerli olmak üzere yükseköğretimde akademik ve idari faaliyetler kapsamında uluslararası geçerliliği olan IAF ve KAB akreditasyonları olan ISO 9001: 2015 “Kalite Yönetim Sistemi” belgelendirmesini almaya hak kazandı. ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi’ne entegre olarak ISO 56002: 2019 İnovasyon Yönetim Sistemi ve ISO 37001: 2016 Topluluklarda Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yönetim Sistemi belgelerinin alınması; Üniversitemizin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik hedeflerine ve kalite kapsamındaki performans göstergelerine katkı sunarak yurt dışı destekli proje sayısının arttırılmasına imkan tanıyacaktır. Bunlara ek olarak Üniversitemiz, Enerji Yönetimi Mevzuatı gerekliliği doğrultusunda akademik ve idari faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında bir yıl geçerliliği olacak IAF, Staunchly ve EGAC akreditasyonları olan ISO 50001: 2018 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirmesini de aldı. Üniversitemizin kalite güvencesi süreçlerine destek sunan akademik ve idari tüm birimlerimize teşekkür ederiz.”
Haber Merkezi