Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü çatısı altında faaliyetlerini yürüten Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın (GMKA) Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında destek verdiği “Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Ana Hattı Alt Yapı Projesi”, Çanakkale sanayisinin ve rekabet gücünün gelişimine orta ve uzun vadede büyük yarar sağlayacak.

GÜÇLÜ ALTYAPI İLE OSB’NİN ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARINA CAZİP HALE GELMESİ, KALICI İSTİHDAMA KAPI AÇACAK
Ezine Gıda İhtisas OSB’ye elektrik ana hattının kurulması ile yatırım ortamında gerekli olan kesintisiz ve kaliteli enerji tedariği sağlanarak, sanayi işletmelerinin birbirleriyle işbirliği ve uyum içinde üretim yapmalarına imkan veriliyor. Güçlü altyapı ile OSB’nin özel sektör yatırımlarına cazip hale gelmesi, kalıcı istihdama da kapı açacak. Fabrikaların önceden her türlü altyapısı planlanmış hazır bir arazi üzerine yerleştirilmeleri, işletmelerin; ulaştırma, elektrik, su, kanalizasyon ve sosyal tesisler gibi ortak alt yapı hizmetlerinden birlikte yararlanmalarını sağlıyor. Çanakkale’nin, coğrafi avantaj ve ekolojik faktörleri ile öncelikli sektörleri arasında ilk sırada tarım ve tarıma dayalı sanayisi yer alıyor. İlde faal nüfusun % 34’ü tarım sektöründe istihdam ediliyor. Çanakkale sahip olduğu arazi varlığı, iklimi, su ürünleri potansiyeli ve hayvan varlığı ile bölgesinde ve ülke genelinde önemli bir yere sahip. Çanakkale’de tarımsal işletme sayısı 48.402 adet olup, işletme başına düşen arazi miktarı 68,5 dekardır. Çanakkale ili lojistik olarak; İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve İzmir hinterlandına yakınlığı ve bu bölgelerde yaşanan sanayi desantralizasyonu Çanakkale’ye ciddi yatırımcı potansiyeli çekiyor. Proje ile, bölgeye olan ilgiyi en kısa sürede yatırıma dönüştürmek üzere; Ezine İhtisas OSB Elektrik Ana Hattı Altyapısının tamamladı. Ezine Gıda İhtisas OSB, daha güçlü bir şekilde bölgedeki tarımsal ve hayvansal ürün potansiyelinin yüksek katma değerli ürünlere dönüşmesine ve Bölge Planında yer alan “Güçlü Ekonomi ve Rekabetçi Sektörler” gelişme eksenine katkı sağlıyor.
Haber Merkezi