ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi 2496 ada, 18 no.lu, 3.621,34 m2,  1/1000 ölçekli Bandırma Uygulamalı İmar Planında E:0.50, H:9.50 m, sanayi adası içerisinde kalan arsa vasıflı parsel , 15.02.2023 tarih ve 173 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile 12.674.690,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacak.

Detaylı bilgi edinmek için tıklayınız