Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, iş gücünü azaltmak ve üretim maliyetlerini düşürerek üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama makine ve ekipman satın alımlarının desteklenmesine ilişkin Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğde (Tebliğ No:2021/7) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve söz konusu Tebliğe dayanılarak hazırlanan 2023 Yılı 18. Etap Uygulama Rehberi Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Program aşağıdaki 9 adet yatırım konusunu kapsıyor. Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi  kurulması, Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, Tamburlu sulama sistemi kurulması, Güneş enerjili sulama sistemi kurulması, Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri, Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler ve tüzel kişiler için 1.000.000 ?'yi geçemeyecek. Mal alım bedellerinin bu miktarları aşması durumunda aşan kısım Yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanacaktır. 2023 yılı için başvuru tarihi 20 Ocak – 28 Şubat tarihleri arasında başvuru sahipleri tarafından İl Müdürlüğüne dosya halinde elden yapılacaktır. Yatırımcılar hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50' si oranındaki katkı payını ve toplam faturaya ait kdv' nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlü ve sorumlu olacaktır.

Haber Merkezi