Bazen estetik amaçlarla veya burnun solunum fonksiyonunu düzeltmek amacıyla burun şeklinde bazı değişiklikler yapılması gerekebilir. Daha iyi bir buruna sahip olmayı sağlayan plastik cerrahi operasyonlarına rinoplasti bir diğer adıyla burun estetiği adı verilir. Burun estetiği açık cerrahi yöntemiyle yapılabileceği gibi günümüzde kapalı rinoplasti yöntemi de yaygın olarak kullanılır.
 
KAPALI RİNOPLASTİ NEDİR?
Burun estetiği ameliyatları, burun şeklini cerrahi yöntemler kullanarak yeniden şekillendirmeyi amaçlayan ameliyatlardır. Burun estetiği yaptırmak isteyen pek çok kişi ameliyat sonrasında iz kalmasından çekinebilir. Burun ameliyatları açık veya kapalı cerrahi yöntemleri ile yapılabilir. Açık burun ameliyatı sırasında burun delikleri arasında bir kesi açılır. Bu sayede burun ucu ve burun sırtı görünür hale gelir. Kapalı burun ameliyatı sırasında ise burun delikleri içerisinden burna girilir, alt ve üst kıkırdaklar arasında kesi uygulanır. Kapalı burun estetiğinde kesiler sadece burun içerisinden yapılır. Açık rinoplasti ile kapalı rinoplasti arasındaki temel fark kesilerin yapıldığı yerdir.
 
KAPALI BURUN ESTETİĞİ KALICI MI?
Kapalı rinoplasti ameliyatında kemik ve kıkırdak yapıya burun içerisinden ulaşıldığı için damarlar, bağ doku ve sinirler korunur. Bu sayede ameliyat sonunda daha az ödem ve şişlik oluşur. Kapalı burun estetiği yardımıyla burun kemeri düzeltilebilir ve düşük olan burun ucu kaldırılabilir. Buna ek olarak, kapalı burun ameliyatı ile burundaki eğrilik düzeltilebilir ve burun deliklerindeki asimetrik görüntü düzeltilebilir. Kapalı burun estetiği ya da kapalı rinoplasti operasyonu da diğer burun estetiği operasyonları gibi kalıcı değişikliklere yol açar. Genellikle revizyon operasyonlarına ihtiyaç duyulmaz.
 
KAPALI RİNOPLASTİ ÖNCESİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Burun estetiği ameliyatı öncesinde hasta genel fiziki muayeneden geçirilir. Sonrasında hastanın burnunun farklı açılardan fotoğrafı çekilir. Ameliyat öncesinde hastanın beklentileri ile doktorun yapabileceklerinin tam olarak konuşulması gerekir. Bazı durumlarda hastalar beğendikleri bir burun şeklinin kendilerine uygulanmasını isteyebilir. Ancak her zaman hastanın istediği burun şekli yüz yapısına uygun olmayabilir ve sonuçta hasta ameliyat sonrasında mutsuz olabilir. İşlemi gerçekleştirecek olan uzman doktor bilgisayar ortamında çekilen fotoğrafları düzenler ve hastaya operasyon sonrasında nasıl bir buruna sahip olacağını gösterir. Böylece hem hastanın beklentilerini karşılayacak hem de hastanın yüz yapısına uygun bir burun şekline doktor ve hasta birlikte karar verebilir. Uzmanlara göre başarılı bir burun estetiği ameliyatı hastanın yüzüne en uygun olan burun yapısının elde edildiği ameliyattır.
 
KAPALI BURUN AMELİYATI NASIL YAPILIR?
Burun; burun kemiği, nazal septum, alt kıkırdak ve üst kıkırdaktan meydana gelir. Kapalı burun ameliyatı genel anestezi altında yapılır. Ameliyat sırasında burun deliklerinden girilerek burun kıkırdağı ve burun kemikleri ortaya çıkartılır. Sonrasında eğer hasta kemerli bir burun yapısına sahipse çekiç gibi aletler kullanmadan mikromotor yardımıyla burun kemeri alınır. Bu işlem sonrasında özel bir cihazla burun sırtına törpü uygulanır. Burun sırtında bulunan kemer alındıktan sonra sağ ve sol taraftan dikey kesiler uygulanır. Ardından nazal kemiğin üst kısmına iki taraflı olacak şekilde yatay kesiler uygulanır ve ameliyatı gerçekleştiren doktor, kemik alınan alanlara kıkırdak veya kemik ekleyerek burun şekillendirme sürecini başlatır. Ameliyat sonunda burun deliklerinin içerisine kendiliğinden eriyen dikişler yerleştirilir ve kesiler kapatılır.
 
KAPALI BURUN AMELİYATI AVANTAJLARI NELERDİR?
Kapalı burun estetiği ameliyatları burun deliklerinden girilerek yapıldığından operasyon sonrasında iz kalma riski yok denilecek kadar azdır. Bunun yanı sıra kapalı burun ameliyatının başlıca avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
 
Burun estetiği ameliyatı yaptırmak isteyen hastaların en çok endişe ettikleri konuların başında operasyon sonrasında burunlarında iz kalma ihtimali gelir. Günümüzde açık burun ameliyatları da oldukça başarılı uygulanmakla birlikte açık rinoplasti sonrasında hastaların burnun iz kalma riski az da olsa vardır. Kapalı rinoplasti ameliyatlarında ise tüm kesiler burun içerisinden yapılır ve ameliyat sonunda dikiş burun içerisine atılır. Bu sayede ameliyat sonrasında herhangi bir kesi veya dikiş izi kalma riski en aza indirilmiş olur.
 
Açık burun estetiği ameliyatına kıyasla kapalı burun estetiği ameliyatının süresi daha kısadır. Ameliyatta daha küçük kesi yapıldığından ortalama 1-2 saat içerisinde operasyon tamamlanır.
Kapalı rinoplasti sırasında burun içerisine burun deliklerinden girildiği için açık rinoplastiye kıyasla burundaki damarlar, sinirler ve bağ dokular daha az zarar görür. Bu nedenle işlem sonrasında hastalarda şişlik ve morluk gibi şikayetler daha az görülür.
 
Kapalı burun estetiği ameliyatında burun dışarısında dikiş ve yara izi olmadığı için hastaların iyileşme süresi daha hızlıdır. İşlem sonrasında burunu sabıtleyebilmek için işlemi gerçekleştiren doktor hastanın burnuna bir atel yerleştirir. Ortalama 5 ila 7 gün içerisinde atel çıkarılır ve hasta günlük hayatına geri dönebilir. Kapalı rinoplasti sonrasında revizyon genellikle gerekli olmaz. Ancak gerekli olması halinde açık burun estetiği ameliyatlarında olduğu gibi kapalı rinoplastide de revizyon uygulanabilir.
 
KAPALI BURUN ESTETİĞİ YAN ETKİLERİ NELERDİR?
Kapalı burun estetiği operasyonlarından önce hasta seçimi oldukça önemlidir. Burnunda bir kaza sonucu oluşan travma veya ciddi yapısal sorunları bulunan kişiler için açık burun estetiği ameliyatı daha uygun olabilir. Bunun haricinde burnunun görüntüsünden memnun olmayan ve/veya burnun nefes alma gibi fonksiyonlarında problem bulunan kişiler kapalı rinoplasti operasyonlarından faydalanabilir. Peki kapalı burun estetiğinin riskleri var mıdır? Kapalı burun estetiği ameliyatları da diğer tüm cerrahi işlemlerde olduğu gibi bazı riskler taşır. Ancak bu komplikasyonların görülme riski oldukça azdır. Kapalı rinoplasti sonrasında görülebilecek başlıca yan etkiler şöyle sıralanabilir: İşlem bölgesinde kızarıklık ve hassasiyet, ödem, nefes alırken zorlanma ve nefes darlığı yaşama. Burunda revizyon gerektirebilecek bozukluklar, morarma, burun deliklerinde asimetriklik. Kapalı burun estetiği operasyonları alanında uzman ve deneyimli bir ekip tarafından donanımlı bir sağlık kuruluşunda yapıldığında sayılan yan etkilerin görülme riski oldukça düşüktür.
 
AMELİYAT SONRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Kapalı burun ameliyatında burnun dışında yara ve dikiş olmadığından iyileşme süreci daha hızlıdır. Ameliyatı gerçekleştiren uzman doktor ameliyat sonrasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında hastaya bilgi verir. Kapalı burun ameliyatı sonrasında dikkat edilmesi gerekenler de şöyle sıralanabilir: Bir süre yorucu fiziksel aktivitelerden uzak durmak, eğilmek veya ağır şeyler kaldırmaktan kaçınmak, doktorun önerdiği süre boyunca sert ve katı gıdaları mümkün olduğunca az tüketmek, alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınmak, burnu temizlemek, yüzüstü yatmak, doktor tarafından verilen ilaçlar haricinde ilaç kullanmamak, doktor tarafından belirlenen tarihlerde gerekli kontrolleri yaptırmak, bol sıvı tüketmek.

(Kaynak: www.medicalpark.com.tr)