Merkez Bankası'nın açıkladığı veriye göre, Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku haziran ayında %10,9 artarak 134,8 milyar dolara yükseldi. Bu rakama uzun vadeli olup da vadesine 1 yıl veya daha az kalmış 47,7 milyar dolarlık dış borç da eklenince, önümüzdeki bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borçların toplamı 182,5 milyar dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre %10,9 oranında artışla 134,8 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %8,9 oranında artarak 56 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku %12 oranında artarak 49,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
BANKALARIN KISA VADELİ YURT DIŞI KREDİLERİ AZ DA OLSA ARTTI
Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 yıl sonuna göre %0,1 oranında artarak 11,1 milyar dolar seviyesine çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %4 oranında artarak 15,9 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da %16,1 oranında artışla 18,1 milyar dolar oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre %15,2 oranında artışla 10,9 milyar dolara yükseldi.
KAMUNUN DA ÖZEL SEKTÖRÜN DE KISA VADELİ DIŞ BORCU ARTTI
Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre %14,4 oranında artarak 44,4 milyar dolar seviyesine çıktı. Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 yıl sonuna göre %11,8 oranında artarak 24,8 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu %9,9 oranında artarak 80,6 milyar dolar oldu.
ALACAKLI BAZINDA DIŞ BORÇLAR
Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre %11,4 oranında artarak 70,7 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar %10,4 oranında artarak 63,7 milyar dolara yükseldi. 2021 yıl sonunda 460 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2022 Haziran sonu itibarıyla 405 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 85 milyon dolar olarak gerçekleşti.
BORCUN BÜYÜK BÖLÜMÜ DÖVİZ ÜZERİNDEN
2022 Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu %46,2'si dolar, %25,5'i euro, %9,1'i TL ve %19,2'si diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.
1 YIL İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKEN DIŞ BORÇ 181,4 MİLYAR DOLAR
2022 Haziran sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 182,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 17,6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün %19,2, Merkez Bankası'nın %16,1,özel sektörün ise %64,7 oranında paya sahip olduğu gözlendi.