GMKA hem SOP yapılanması hem de ulusal düzeyde alınan tema kararlarına birlikte hizmet edebilecek bir konu olan Aile Anayasasını ele alarak Bölge firmalarının kurumsal dönüşümleri yönünde bir bilinç oluşturma hedeflerine ulaşıyor.
 
2019 yılında İşletmelerde Stratejik Yapılanma Mali Destek Programını (SAYA) ilan eden GMKA, SOP’ta belirlenen 2023 yılına kadar Bölgede Aile Anayasasını benimseyen 10 firma hedefine hizmet etmesi için SAYA Programının önde gelen önceliklerinden birisi olan Aile Anayasasını seçerek birçok aile şirketinin yeni nesiller ile birlikte sürdürülebilirlik sorununa çözüm sundu.
 
İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm başlığı altında tasarlanmış SOP’un temel amacı, Güney Marmara Bölgesinde potansiyele sahip sektörlerde bölgesel rekabetin artırılması olurken, Ajansların ulusal düzeydeki koordinatörü T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, “Kaynak Verimliliğini” 2021 ve 2022 yılları ana teması olarak belirledi. Balıkesir ve Çanakkale illerinden oluşan Güney Marmara Bölgesi firmaları kurumsal dönüşümünü sağlayacak Aile Anayasası için hem faaliyet gerçekleştirerek hem de hibe programlarında öncelik vererek, belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışmalar gerçekleştirdi.
 
AİLE ANAYASASININ YAYGINLAŞMASI İÇİN ADIMLAR ATILDI
 
SAYA kapsamında Balıkesir’deki aile şirketlerinin sağlıklı bir şekilde dönüştürülmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması özel hedefi ile destek almaya hak kazanan Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD), birçok aile şirketinin yeni nesiller ile birlikte sürdürülebilirlik sorununun ciddi bir tehdit olduğunu tespit ederek örnek model oluşturdu. Aile Anayasasını tüm üyeleri arasında yaygınlaştırmak amacıyla hazırladığı proje ile şirketlerde Aile Anayasasının uygulanması, dijital dönüşümleri ve iletişim eksikliklerine yönelik adımlar attı.
 
1 Haziran 2020 tarihinde imzalanarak uygulamaya başlayan projede yapılan toplam 328.624,30 TL harcamanın %75’i GMKA tarafından karşılanarak; İşletmede Kurum Kültürünün Oluşturulması; Aile Anayasası ve Nesiler Arası Yönetişim Sisteminin Kurulması; Dijitalleşme Çalışmasına Katılım ve Yol Haritasının Teslimi; İşletmede İletişim Eksikliklerinin Tespiti ve İletişim Stratejisinin Teslimi şeklinde dört ana modülden oluşan proje 24 ay sürede Haziran 2022 itibariyle tamamlandı.
 
KAPASİTE GELİŞTİRME ÇEVRİM İÇİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
 
Proje kapsamında GMKA tarafından Balıkesir ve Çanakkale illerinden oluşan Güney Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların birçoğunun aile şirketi olduğunun bilinmesi üzerine Aile Anayasası ile ilgili olarak kapasite geliştirme çevrim içi toplantı gerçekleştirildi.  Toplantı ile Bölge firmalarının kurumsal dönüşümleri yönünde bir bilinç oluşturulması hedeflenirken, kamuoyu gündeminde de belli bir süre yer edinen çevrim içi toplantıya olan katılımcı sayısının yanı sıra, sonrasında GMKA’ya olan olumlu geri dönüşler neticesinde belirlenen amaca ulaşıldığı görüldü.
 
AİLE FİRMALARI SAHİP OLDUĞU PAYLA EKONOMİK BÜYÜME VE İSTİHDAM ÜZERİNDE ÖNEMLİ BİR ETKİYE SAHİP
 
Dünyanın en eski örgütsel yapılanması olan ve birçok ülkedeki firmaların %70'ini oluşturan aile firmaları, sahip olduğu payla ekonomik büyüme ve istihdam üzerinde önemli bir etkiye sahip. Ancak dünya geneli için yapılan araştırmalarda bu tip örgüt yapısına sahip firmalarının %30’u ikinci kuşak, %12’si üçüncü kuşak ve ancak %3 dördüncü kuşak tarafından faaliyetlerini yürütebildiği görülmüştür. Sürdürülebilirlik noktasında ortaya çıkan bu en zayıf nokta, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin Türkiye özelinde aile firmaları için yaptığı araştırmada da benzeri sonuçları göstermiş ve ülkemizdeki firmaların ortalama ömürlerinin yaklaşık 34 yıl olduğu görülmüştür. (Kaynak: www.gmka.gov.tr)
 


Kaynak: Haber Merkezi