Çanakkale’de ekoturizm adı altında özellikle Ayvacık, Bayramiç ve Ezine Bölgesi’nde tarım alanlarının imara açılmak istenmesi bir dönem kamuoyunun gündemini meşgul ederken, Mimar İsmail Erten tarım alanlarının yağmalanmasına yol açan ve 1/100 binlik çevre düzeni planı hükümlerinin bir maddesine göre İl Genel Meclisi oluruyla 2016-2021 yılları arasında yüzlerce tarım alanını yapılaşmaya açan ilgili hükümlerin tekrar gündeme getirildiğini iddia etti.

Korunan ve miras olan tarım ve ormanlık bölgelerde ekoturizm adı altında yazlık, tatil köyü gibi kişisel ya da ticari yatırımlar kılıf uyduran düzenlemelerle ilgili son durum hakkında İşte Çanakkale Gazetesi’ne bilgiler veren Mimar İsmail Erten, “2015 yıllı onaylı 1/100 bin planın hükümlerine göre yapılaşma oluru alan onlarca tarım alanının yok olmasına karşı duran sivil gönüllülerin yaptığı itirazlar ve açtığı davalar sonucu durdurulan plan hükümlerinin Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından tekrar düzenlenip daha büyük yağma operasyonlarına olanak sağlar hale dönüştürüldüğünü iddia etti. Erten, “İlgili hükümler 06.05.2022 tarihinde yayınlandığına göre, 30 gün yani 06.06.2022 tarihine kadar itiraz etme sürecini kapsıyor. İtiraza bağlı olarak, dava açma ve bu hükümlerin yağmayı derinleştirmeden yürütmeyi durdurması ve iptali mümkün. İlgili değişiklikle, yok hükmündeki planlama, ruhsatlama ve yapılaşma süreçlerinin başlayacağı gelen duyumlar arasında. Yeni başvurularda alt sınır olan tarım arazilerinin alanı 5.000 m2 den 15.000 m2 ye çıkartılıyor. Böylece, yağmaya katılım küçük ölçekten büyük ölçeklere çekiliyor” ifadelerini kullandı.
 Mimar İsmail Erten şu bilgileri verdi:  “Eko-turizm Alanları” plan hükmüne yönelik düzenlemeleri içeren “Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (Plan Hükümleri, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu)  1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 06.05.2022 tarihinde onaylandı. İlgili rapora şu linkten ulaşılabilir. https://webdosya.csb.gov.tr/db/mpgm/icerikler/plan-degisikligi-gerekce-raporu-20220513123646.pdf . İlgili hükümler 06.05.2022 tarihinde yayınlandığına göre, 30 gün yani 06.06.2022 tarihine kadar itiraz etme sürecini kapsıyor. İtiraza bağlı olarak, dava açma ve bu hükümlerin yağmayı derinleştirmeden yürütmeyi durdurması ve iptali mümkün. İlgili değişiklikle, yok hükmündeki planlama, ruhsatlama ve yapılaşma süreçlerinin başlayacağı gelen duyumlar arasında. Yeni başvurularda alt sınır olan tarım arazilerinin alanı 5.000 m2 den 15.000 m2 ye çıkartılıyor. Böylece, yağmaya katılım küçük ölçekten büyük ölçeklere çekiliyor.  Talep edilen eko-turizm alanının yüzde 45 inin umumi ve kamusal hizmet alanlarına terki isteniyor. Böylece kırsal alanda kamu-özel idare de rant ve talana ortak edilmiş, kendilerine terk edilecek bu alanları tekrar kiralamak ve benzeri gibi işlere yönelmesi bekleniyor. Mahkeme kararlarında var olan, “fiziki planda çizili ve alansal gösterimi olmayan turizm alanlarının, plan hükümleriyle imara açılıp yapılaşması olamaz” yönündeki yargı kararı yine yok sayılmış ve hükümler ve maddeleriyle planlama, yapılaşma hakları verilmiş. Eski hükümlerde var olan, ancak il özel idaresince ve il genel meclisince dikkate alınmayan ‘Bilimsel Rapor Talebi” yeni düzenlemeyle ortadan kaldırılmış. İlgi kurum görüşleri talepleri hükümlerde aynen korunurken, Kültür Turizm Bakanlığı görüşü talebi ön koşul olarak ilave edilmiş. Ayrıca, ilgili plan ve yapılaşma taleplerinin “konut-site-yazlık” şeklinde kullanılmasının engellenmesi yönünde plan, proje, yapım ve uygulama kullanım süreçlerinde yeni yaptırımlar oluşturulması hedeflenmiş. Böylece turizm öncelikli yağmanın tarım alanlarını yok etmesinin önü açılmış. Konuyu takip eden hukukçulardan edinilen bilgiye göre söz konusu düzenleme başta kıyı ve orman alanlarını içeren iller olmak üzere 40’ı aşkın ilde aynı süreçte yürürlüğe sokulmuş. Yağma talan tüm yurt sathına yaygınlaştırıldığı görülüyor. Söz konusu tarım alanları yağmasına, eko-turizm adlı yalana, kıyı ve oksistemin yoğunluklu olduğu alanları hedefleyen bu talana karşı, başta yerel siyasetçilerin, il genel meclisinin kırsal kesim insanlarından oy alan siyasetçi üyelerinin, kentteki tüm duyarlı kurum kuruluş ve sivil alan temsilcilerinin, akademik kesimlerin, meslek odalarının duyarlılıkları merakla bekleniyor. https://mpgm.csb.gov.tr/balikesir-canakkale-planlama-bolgesi-1-100.000-olcekli-cevre-duzeni-plani-i-82273
Mine Tarım