İsmail  Kaymak  Koleji 2. ve 3. Sınıf o¨gˆrencileri C¸anakkale Onsekiz Mart U¨niversitesi, Mimarlık ve Tasarım Faku¨ltesi Peyzaj Mimarlıgˆı Bo¨lu¨mu¨ o¨gˆretim u¨yesi Prof.Dr. Fu¨sun Erduran Nemutlu' nun yu¨ru¨tmekte oldugˆu projeye katıldı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında "I·lkokul O¨gˆrencilerine Dogˆa As¸ısı" konulu bitki tanıma etkinligˆine katılan  öğrenciler bu etkinlikte dogˆadaki c¸es¸itli bitki tu¨rlerini inceleme ve tanıma fırsatı buldular.