İçişleri Bakanlığı’nın, 81 İl Valiliğine gönderdiği ‘Dinamik Denetim Süreci’ konulu genelgesi kapsamında, ülke genelinde uygulanan Koronavirüs tedbirleri denetimi, Vali İlhami Aktaş’ın katılımıyla Çanakkale ili Gelibolu ilçesinde gerçekleşti.
 
Denetimler kapsamında Gelibolu esnafını ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, çalışan personel ile sohbet ederek uyulması gereken tedbirler hakkında bilgiler verdi. Vali İlhami Aktaş, Gelibolu esnafının koronavirüs tedbirlerine uyduğunu gözlemleyerek “Temizlik, Maske, Mesafe kurallarına dikkat ederek normalleşme sürecine daha hızlı ulaşacağız” dedi. Gelibolu ilçesinde gerçekleşen denetimlerde Vali İlhami Aktaş’a Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya eşlik etti.
 
 
 
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs tedbirlerine yönelik 'Dinamik Denetim Süreci' konulu genelge gönderildi. Buna göre yeni süreçte, kolluk kuvvetleri vasıtasıyla yürütülen denetim faaliyetlerine; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odalarının desteği sağlanacak. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Dinamik Denetim Süreci' konulu genelge gönderdi. Genelgede kontrollü normalleşme dönemi olarak tanımlanan bu sürece dair temel usul ve esasların, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 1 Mart 2021 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de belirlendiği  hatırlatıldı. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre, iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin risk gruplarına göre belirlendiği ifade edildi.  Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının önemi kadar denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliğinin büyük bir etken olarak görüldüğü vurgulandı. Genelgede 04 Mart 2021 Perşembe gününden itibaren yeni ve yoğunlaştırılmış bir süreçle ülke genelinde denetim seferberliği başlatılacağının altı çizilerek, yeni dinamik denetim sürecinin temel usul ve esasları şu şekilde sıralandı:
 
“Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda yğrğtğlen denetim faaliyetlerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarının azami seviyede destek (personel, araç, malzeme vb.) vermesi sağlanacak. Bu denetimlerde teknolojik imkanlardan üst düzeyde istifade etmek suretiyle denetimlerin etkinliği ve kapasitesi artırılacak.
 
Vali ve kaymakamlarca, her bir il/ilçe müdürünün (milli eğitim müdürü, tarım ve orman müdürü, gençlik ve spor müdürü, defterdar/malmüdürü vb.) başkanlığında kolluk ve diğer kamu personelinden oluşan genel denetim ekipleri teşekkül ettirilecek. Bu ekiplerin vali, vali yardımcısı, kaymakamlar ve il/ilçe müdürlerinin başkanlığında düzenli olarak her gün sahada denetim yapması sağlanacak.
 
Her bir belediyede bulunan zabıta personelinden her ekip en az üç zabıta personelinden müteşekkil Belediye Denetim Ekibi, İl Özel İdareleri personelinden en fazla üç personelden müteşekkil şekilde ve her bir ilçeye en az bir ekip düşecek şekilde ekipler il Özel idaresi Denetim Ekibi oluşturacaklar. İl ve ilçelerde bulunan meslek odaları veya bunlara bağlı alt odalar Oda Denetim Ekibi oluşturarak her hafta en az bir kez, üyelerinin iş yerlerini denetleyerek gerekli rehberlik faaliyetlerini yürütecek ve aykırı tedbirlerde oda mevzuatı çerçevesinde işlem tesis ederek yapılan denetimleri haftalık olarak raporlayacaklar. İş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip kamu personelinden ekipler oluşturularak bu ekipler aracılığıyla il/ilçelerde kanun kapsamında olan veya olmayan tüm işyerlerinin salgınla mücadele tedbirlerine uyumunu sağlamaya yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek. Tarım ve Orman Bakanlığının il ve ilçe teşkilatlarında görev yapan gıda denetmenlerinden ekipler oluşturarak bu ekipler aracılığıyla il/ilçedeki gıda üretim ve satış yerleri salgınla mücadele tedbirlerine uyum yönünden denetlenecek.
 
Dinamik denetim faaliyetlerinde kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntü kayıtlarından faydalanılarak tedbirlere aykırı uygulamalara ceza kesilebilecek. Dinamik denetim faaliyetlerine vatandaşlarımız da etkin şekilde katılım sağlayabilecek. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ile yapılan ihbarlar II/Ilçe Salgın Denetim Merkezi (ISDEM) yazılımı entegrasyonuyla anlık olarak denetim ekiplerine ulaşacak ihbarların yerinde kontrolü vakit kaybetmeksizin gerçekleştirilecek. % 50 kapasite sınırlamasıyla hizmet vermesine izin verilen her esnaf, haftada en az bir kez denetlenecek. Katılımı azami 300 kişiyle sınırlandırılan genel kurul gibi etkinliklerde kısıtlamanın denetlenmesi için en az bir kamu personeli görevlendirilecek. Kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde ceza kesilecek.
 
Konaklama tesislerine dair daha önceki Genelgeler ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kuralların sıkı sıkıya takibi sağlanacak, müzik (canlı müzik dahil) yayını ve eğlence düzenlenmesine dair kısıtlamaların uygulanmasına dinamik denetim modeli sürecinde de devam edilecektir. Kontrollü normalleşme döneminde kurallara uymanın her zamankinden daha önemli olduğu, görsel, yazılı medya ve anonslar ile vatandaşlarımıza hatırlatılacak. Kolluk birimleri ve denetim ekipleri tarafından yürütülecek denetim faaliyetleri; vatandaşlarımıza rehberlik edecek şekilde olacak ve vatandaşlarımız' kurallara uymaları noktasında sorumlu davranmaya davet edecek şekilde olacak. Kurallara aykırılıkta ısrar eden. suistimal edici davranışlarda bulunan yerler, geçici olarak faaliyetten men edilebilecek.
 
Vali ve Kaymakamlar koordinesinde 4 Mart Perşembe günü toplam 260.000 denetim personelinin katılımıyla yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri başlatılacak. Dinamik Denetim Faaliyetleri, 7/24 esasına göre süreklilik taşıyacak. Denetimlerin sürekliliği, planlı icrası ve konu/faaliyet bazlı gerçekleştirilmesine dikkat edilecek. Valiler ve kaymakamlarca, mahalle idare birimleri, ilgili meslek oda başkanları, STK'lar, OSB yetkilileri/temsilcileriyle acilen toplantı yapılarak kontrollü normalleşme döneminin sürekliliği için sürece destek vermelerinin önemi anlatılacak. Valilerimizce illerinde salgının seyrini etkileyen (olumlu-olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, il nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar vb. il bazlı özel sebepler) analiz edileceği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer alacağı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) ivedilikle hazırlanacaktır. Hazırlanan Il Salgın Azaltma Planı [SARAN, il Pandemi Kurulu, Hıfzıssıhha Kurulu ve 13. maddede belirtilen kurul toplantılarında paylaşılacak ve bir örneği de Bakanlığımıza gönderilecektir.”


Kaynak: Haber Merkezi