Millî Eğitim Bakanlığı, özel gereksinimli öğrencilerin yüz yüze eğitimleri için çeşitli düzenlemeler yaptı. Buna göre, okulun fiziki şartları ve öğrenci yoğunluğu dikkate alınarak gruplar oluşturulacak. Bu gruplardan ilki pazartesi-salı, ikincisi ise perşembe ve cuma günleri yüz yüze eğitim öğretim yapacak. 
?
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim uygulamasına ilişkin özel eğitim kurumlarına yönelik teknik detayları içeren yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi.
 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül imzasıyla gönderilen yazıya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle MEB'e bağlı resmî ve özel öğretim kurumlarında 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı "yüz yüze ve uzaktan eğitim" imkânlarının birlikte kullanılmasıyla sürdürülecek. 
 
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bir kısmının tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam edecek olmaları nedeniyle, özel eğitim anaokulları, özel eğitim ana sınıfları, özel eğitim uygulama okulları 1'inci kademede 1'inci sınıfa kayıtlı olanlar ile özel eğitim ilkokulları ve diğer ilkokullar bünyesinde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan özel eğitim sınıflarında 1'inci sınıfa kayıtlı olanlar 21 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitim ve uzaktan/canlı, diğer sınıf seviyelerinde ise uzaktan/canlı olarak eğitim öğretime devam edecek. 
 
Ancak yüz yüze eğitimde öğrencilerin okula devamının sağlanmasında velilerin tercihi esas alınacak. Velilerin, çocuklarını yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan etmesi durumunda öğrenciler uzaktan/canlı eğitime devam edecek. 
 
Yüz yüze eğitim alacak öğrenciler, uyum haftasında bir gün, daha sonraki haftalarda ise haftada iki gün olacak şekilde eğitime devam edecek. Bu süreçte yüz yüze eğitimin uzaktan/canlı derslerle desteklenmesi sağlanacak. 
 
Ders süreleri 30 dakika olacak
Uyum haftasında yüz yüze eğitim faaliyetinde bir şubede bulunan öğrencilerden okulun fiziki şartları ve öğrenci yoğunluğu dikkate alınarak gruplar oluşturulacak. Ders süreleri 30 dakikaya çekilerek öğrencilerin en geç 12.30'da okuldan ayrılmaları sağlanacak. Ayrıca Kovid-19 ile mücadele kapsamında okullarda öğle yemeği uygulamasına ara verilecek.
 
Uyum haftasında, özel eğitim anaokulları, özel eğitim ana sınıfları, özel eğitim uygulama okulları 1'inci kademede 1'inci sınıfa kayıtlı olanlar ile özel eğitim ilkokulları ve diğer ilkokullar bünyesinde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan özel eğitim sınıflarında 1'inci sınıfa kayıtlı olanlardan öğrenci yoğunluğuna göre bir şubeden oluşturulan grup öğrenci/öğrencileri farklı günlerde olacak şekilde bu haftada sadece bir gün uyum etkinliklerine katılacak. Diğer sınıf seviyelerinde ise uyum haftası etkinlikleri aynı yöntemle öğretmenler tarafından uzaktan/canlı ders olarak yapılacak. 
 
21-25 Eylül 2020 tarihleri arasında, uyum etkinlikleri ve öğrencilerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarına (BEP) esas olacak değerlendirme ve performans belirleme çalışmaları yapılacak. Öğrencinin bireysel özelliklerine göre oluşturulacak grup ve bireysel yüz yüze ve uzaktan/canlı ders programı velilerle paylaşılacak. Uzaktan/canlı ders erişimi için gerekli önlemler okul idaresi tarafından alınacak.
 
Okula uyum etkinlikleri Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sayfasından yayınlanacak "Özel Öğrencilerimiz İçin Uyum Etkinlikleri" kitabından yararlanılarak gerçekleştirilebilecek. Etkinlikler kitabından yüz yüze eğitim için farklı, uzaktan/canlı eğitim için farklı etkinlikleri öğretmenler belirleyerek uygulayabilecek.
 
Çarşamba günleri dezenfekte çalışması yapılacak
Yüz yüze eğitime ara verilen çarşamba günleri dezenfekte çalışması yapılacak. Uyum haftası da dahil olmak üzere öğretmenler tarafından uzaktan/canlı eğitim faaliyeti bu günlerde de devam edecek.
 
Uyum etkinliklerinin uygulanması esnasında din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, bilişim gibi branş ve alan öğretmenleri de okul idaresi tarafından görevlendirilecek. Uyum haftası ve daha sonraki tüm süreçte öğretmenlerin ek ders mağduriyeti yaşamaması için gerekli koordine okul idaresince yapılacak.
 
28 Eylül'den sonraki haftalarda yüz yüze eğitim gören sınıflarda eğitim öğretim, ders süreleri 30 dakikaya çekilerek ve en geç 12.30'da öğrencilerin okuldan ayrılmaları sağlanarak iki grup şeklinde devam edecek. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan özel eğitim sınıfı öğretmenleri, 1'inci sınıf seviyesindeki öğrenci/öğrencilerden bir grup oluşturarak iki gün yüz yüze eğitim uygulaması yapacak. Diğer sınıf seviyelerindeki öğrencilerine ise uzaktan/canlı olarak eğitim verecek.
 
Yüz yüze eğitim gören öğrenci gruplarından ilki pazartesi-salı, ikinci grup ise perşembe-cuma günleri yüz yüze eğitim öğretim yapacak. Okul idaresi koordinesiyle öğretmen tarafından yüz yüze eğitim verilen grubun dersine, o gün yüz yüze eğitim almayan diğer grup da uzaktan/canlı olarak katılabilecek. Çarşamba günleri her iki grubun da uzaktan/canlı eğitimine devam etmesi sağlanacak.
 
28 Eylül'den sonra diğer sınıf seviyelerindeki tüm öğrencilere uzaktan/canlı ders uygulaması haftalık ders çizelgeleri doğrultusunda öğretmenleri tarafından yapılacak. Uzaktan/canlı ders planlaması, öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak gruplar hâlinde veya bireysel olarak gerçekleştirilecek. Ders sürelerinde kısaltma yapılabilecek ve tüm öğrencilere ulaşılmaya azami özen gösterilecek.
 
Uzaktan/canlı ders planlaması öğretmenler tarafından velilere bildirilerek veli takibi sağlanacak. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul müdürlükleri, tüm engel grubundaki öğrencilerin sağlıklı olarak eğitim faaliyetlerinden faydalanmasını yerel imkanlar dahilinde en iyi şekilde sağlamakla yükümlü olacak.
 
Özel eğitim okulları uygulama/meslek dersleri, uzaktan/canlı olarak MEB'e ait dijital platformlarda oldukça zengin içerikleri bulunan uygulama ve örnek ders videoları ile gerçekleştirilecek. Bu dersler MEB'in talimatları doğrultusunda ileri tarihlerde yüz yüze yapılabilecek.
 
Evde ya da hastanede eğitim alan öğrenciler için öğretmen görevlendirilecek
Özel eğitim meslek liselerinde de (işitme ve bedensel engelliler meslek liselerinde) uyum etkinlikleri, uyum haftası örnek ders çizelgesine göre uzaktan/canlı olarak yapılacak. 28 Eylül'den sonra ise iki gruba ayrılan öğrencilere Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda kabul edilen ve bu okullarda uygulanan Anadolu Meslek Programı haftalık ders çizelgesi doğrultusunda dersler, uzaktan/canlı eğitimle verilecek.
 
Evde ya da hastanede eğitim alan öğrencilerin durumları e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde eksiksiz bir şekilde işlenerek bu öğrencilere ait ders programları ile öğretmen görevlendirmeleri yapılacak. Evde eğitim kararı bulunan öğrencilerden anaokulu/sınıfı ve 1'inci sınıf seviyesinde olanlar için yüz yüze eğitim yapılacak. Bu sınıflar seviyesinde evde eğitim alan öğrenciler için de yüz yüze eğitim koşulları aynı şekilde uygulanacak. Diğer sınıf seviyelerinde evde eğitim alan öğrenciler, kayıtlı olduğu sınıf öğretmeni kontrolünde ve kendi sınıf seviyesindeki uzaktan eğitim programını izleyecekler. 
 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "www.orgm.meb.gov.tr", "tid.meb.gov.tr", EBA ve mobil uygulamalar ile YouTube ve Instragram gibi dijital platformlardan hazırlanan içerikler kaynak olarak kullanılabilecek. Ayrıca EBA TV için hazırlanan ve haftalık 20 ders saati olarak planlanan özel eğitim öğrencilerine yönelik ders videoları da öğretmenler tarafından öğrencilerin bireysel ihtiyacına göre velilere bildirilerek programlara dahil edilecek.
 
Hazırlanan psikososyal destek programı, tüm öğretmenler tarafından yüz yüze eğitim ya da uzaktan eğitim yoluyla uygulanarak öğrenci ve velilere psikososyal destek hizmet sağlanacak. Ayrıca "Özel Öğrencilerimiz İçin Uyum Etkinlikleri" kitabında yer alan veli etkinliklerinden de faydalanılabilecek.
 
Okullarda hijyen için gerekli olan koşulların sağlanmasına yönelik iş ve işlemler, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu" ile Kovid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca yayınlanan "Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" doğrultusunda yapılacak. Bununla birlikte MEB tarafından hazırlanan "Öğrenci Bilgilendirme Rehberi, Veli Bilgilendirme Rehberi ile Yönetici ve Öğretmen Bilgilendirme Rehberi" içerikleri ilgililerle paylaşılarak bilgilendirme yapılacak ve farkındalık oluşturulacak.
 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı tüm özel eğitim okul ve kurumlar, "Okulum Temiz" belgelendirme programı kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirerek, söz konusu belgeyi almaları için çalışmalarını tamamlayacak.
 
Özel eğitim ihtiyacı olan bazı öğrencilere, yüz yüze eğitimde maske takma ve sosyal mesafeye uyma konusunda sorunlar yaşanabileceği göz önünde bulundurularak öğretmenler tarafından bu alışkanlığın kazandırılmasına çalışılacak.
 
Öğrenci iş ve işlemlerinin gerçekleştirildiği e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ile ilgili kayıt, nakil, sınıf yükseltme, sınıf atlatma gibi sorunlar öncelikli olarak il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla çözülecek, varsa çözülemeyen durumlar valilikler aracılığıyla MEB'e iletilecek.
 
Okul servis araçlarında yüz yüze eğitime devam edecek öğrencilerin oturma şekli sosyal mesafeyi koruyacak ve öğrencilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek. Ayrıca velilerin okul servislerine binmesi yasaklanacak, mücbir sebeplerle okul servisine binmeleri gerektiğinde maske takmaları ve belirtilen koltuk dışında bir koltuğa oturmamaları sağlanacak. Okul servis araçlarıyla yürütülen taşıma hizmetinin takibi milli eğitim müdürlüklerince yapılacak.
 
Yüz yüze eğitime devam eden öğrencisinin durumu nedeniyle zorunlu olarak okulda bulunması gereken veliler için öğrencilerle temasta bulunamayacakları bir bölüm oluşturulacak. Velilerin okulda bulundukları süre boyunca maske takmalarının zorunlu olacak. Velilerden hijyen kurallarına uymaları konusunda hassas davranmaları istenecek.
 


Kaynak: Haber Merkezi