Hiç toprağı olmayan veya 60 dönümden az toprağı bulunan çiftçilere, tarımsal üretimde kullanmak üzere hazine arazileri 10 yıllığına kiralanacak. Çiftçi en fazla 60 dönüme kadar kiralama yapabilecek. Çiftçinin talep etmediği hazine arazilerini ise gerçek ve tüzel kişiler sınırsız bir şekilde kiralayabilecek.

Hazine Arazilerinin kiralanması ile ilgili Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre, hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin tarımsal üretim yapılmak üzere, taşınmazın bulunduğu köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan veya o köyde/mahallede ikamet eden topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere, bunların talep etmemesi halinde diğer gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilecek.  Topraksız çiftçiler için yayınlanan tebliğ olumlu karşılanırken, tebliğin 10'uncu maddesi dikkat çekti. Söz konusu tebliğin 10'uncu maddesine göre, çiftçilere kiraya verilecek hazine arazilerinde üst sınır olarak 60 dönüm sınırı getirilirken, çiftçinin kiralamak için talepte bulunmadığı bölgelerdeki gerçek veya tüzel kişilerin yapacağı kiralamalarda ise bir üst sınır getirilmeyerek, istedikleri kadar kiralama yapabilecekler.


Kaynak: Haber Merkezi