“Doğurganlık oranı en düşük illerden biriyiz”

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek, yatırımlar ve son gelişmeler ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak ve istatistikleri açıklamak amacıyla Çanakkale Öğretmen Evi’nde basın toplantısı düzenledi.

4668
“Doğurganlık oranı en düşük illerden biriyiz”

 
Toplantıya İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Sinem Topaloğlu, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali ve sağlık personelleri katıldı. Çanakkale’de son yıllarda sağlık sektöründeki verileri aktaran İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, Çanakkale’nin yaşlı bir nüfusa sahip olduğunu dile getirerek, nüfusun gençleştirilmesi yönünde adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Bağımlı nüfusun artarak üretici nüfusun aşağı doğru çekildiği bir tablonun ortaya çıktığını belirten Taşçı, “Biz doğurganlık oranı en düşük illerden biriyiz. Doğurganlık düşünce tüketici, bağımlı nüfus artar. Bizim ilimizdeki gerçeklik bu. Sayın Cumhurbaşkanımı 3 çocuk demekle çok önemli bir mesaj verdi. Biz yaşlanmakta olan bir ülkeyiz. Eğer her evli çiftin 3 çocuğu olursa ülkemiz gençleşir” dedi.
“BEŞ YILDIZLI OTEL KALİTESİNDE HİZMET ALIYORUZ DİYORLAR”
İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı toplantının başında yaptığı konuşmada,  “2007 yılında çıkan kanun hükmünde kararname ile kamu hastaneleri ile halk sağlığı müdürlükleri birleştirerek adı Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak tekrar yapılandırılmış oldu. Ülkemizde yapılan bu değişiklik, Çanakkale’mize de uygulandı. Şu anda tek yapı altında hizmet veriyoruz. Sağlık Müdürlüğü’nün görevi sadece yatırımlarla ilgilenmek ve 112, özel hastanelerle ilgilenmek iken bugün artık kamu hastaneleri, aile sağlık merkezleri, çevre sağlık merkezleri gibi tüm sağlık hizmetlerinin tamamını kendi bünyesine almış oldu. Ve bunu başkanlıklarla yürütmektedir. Hedefimiz en kaliteli hizmeti, en güler yüzlü şekilde bütün hastalarımız ve bütün Çanakkale’miz mutlu olacak şekilde vermektir. Bunun için tabi ki fiziki ortamımız esastır. Fiziki ortamımızın güzelleşmesi herkesi bir anda rahatlatıyor mutlu ediyor. Hastanelerimizde çalışanlar da mutlu oluyor. Hastanelerimizi taşıdığımız zaman şöyle bir sorgulama yaşadık. Neden uzak? Merkezde 20 bin dönüm olan arsamızı biz 100 dönüme dönüştürülmüş bir yerde yeniledik, yeni hastane yaptık. Şu anda toplamda 75 bin kapalı alanı olan bir hastanede hizmet vermekteyiz. Ve gidildiği zaman hastalarımız beş yıldızlı otel kalitesinde hizmet alıyoruz. Allah razı olsun diyorlar. Yanlışımız ve hatamız var diye her gün her an oradayız. Bütün çalışma arkadaşlarım da böyle. Hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
“TOPLAMDA 5.694.720 KİŞİYE POLİKLİNİK HİZMETİ VERİLMİŞTİR”
Çanakkale’nin sağlık sektöründeki verileri ile ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, “Çanakkale ili toplam nüfusu 2018 TÜİK verilerine göre 540662'dir. Türkiye yaş ortalaması 32,0 olup, ilimizin yaş ortalaması 38,9 ile Türkiye ortalamasının üzerinde kaldığından yaşlı bir nüfusa sahiptir . İlimizde Sağlık Bakanlığına bağlı 10 Devlet Hastanesi, 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 1 Entegre ilçe Devlet Hastanesi, 1 Entegre Toplum Sağlığı Merkezi, 166 Aile Hekimliği Birimi ve 27 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu bulunmaktadır. Bu kurumlarımızda 2016 yılında 4.887 olan personel sayısı 2018 Yılında 331 Uzman Hekim, 301 Pratisyen Hekim, 79 Diş Hekimi, 1,625 Ebe-Hemşire-Sağlık Memuru, 2.720 Diğer Personel olmak üzere 5,056'ya yükselmiştir 2018 yılanda ilimizdeki sağlık tesislerinde: 1.Basamakta (ASM-Aile Hekimleri) 2.182.479, 2.basamakta (Devlet Hastaneleri) 2.909.913, Üniversite Hastanesinde 400.131, Özel Hastanelerde 202.197 olmak üzere toplamda 5.694.720 kişiye poliklinik hizmeti verilmiştir. Müdürlüğümüz Hizmet Binası 2011 Yılında Yatırım Planına alınmış olup, 2017 Yılında projesi yeniden çizilmiş ve içerisinde Komuta Kontrol Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Verem Savaş Dispanseri, KETEM ve hizmet birimleri olarak Kompleks Hizmet Binası olarak yeniden revize edilmiş, 2017 yılsonunda tamamlanmıştır. Proje alındıktan sonra ödenek taahhütleri tamamlanmış ancak, Bakanlığımızca sağlık hizmeti sunulan yatırımlara öncelik verildiğinden bu yatırımlarımız tamamlanana kadar Bakanlık talimatı ile yapım ihalesi ertelenmiştir. Çanakkale'de 2003 yılından bugüne kadar devralınıp tamamlanan ve bitirilen sağlık yatırmalar için 366 Milyon TL Kaynak kullanılmış olup, halen de ve planlanan yatırımların bitirilmesi ile birlikte sağlıkta toplam 525 milyon TL yapılmış olacaktır” şeklinde konuştu.
“GEBE BİLGİLENDİRME SINIFLARI AÇILMAKTADIR”
Halk Sağlığı hizmetleri kapsamındaki hizmetlere de değinen taşçı, “2016 yılında 93 sağlık evimizden 54 'ü aktifken şu anda 94 sağlık evimizden 85 'i aktif olarak hizmet vermektedir. Yani personeli mevcut olup halkımıza sağlık hizmeti vermektedir. Çevre sağlığı hizmetleri kapsamında ilimizde tüketilen içme suları Kontrol izlem uygunsuzluk oranı 2016 yılında % 41,68 iken 2018 yılında % 26,90 'a; Bakiye klor yetersizlik yüzdesi 201 6 yılında % 2 1 ,38 iken 2018 yılında % 15,52 'ye düşürülmüştür. İlimizde Beyaz Bayrak Okul Sayısı 2016 yılında 61 iken 2018 yılında 101 olmuştur. Beslenme Dostu Okul sayısı ise 2016 yılında 0 iken 2018 yılında 52 olmuştur” dedi. gebe bilgilendirme sınıflarından da bahseden Taşçı, “Tüm gebelerin doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerle ilgili konular hakkında bilgilendirilmeleri, normal doğumun özendirilmesi ve dolayısıyla sezaryene bağlı komplikasyonların en aza indirilmesinin hedeflendiği eğitim programıdır. İlimizde Devlet Hastanelerinde Gebe Bilgilendirme Sınıflar açılmakta ve kriterleri uygun olanlar gebe okuluna dönüştürülmektedir” ifadelerini kullandı.
“2018 YILINDA ANNE ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞMEDİ”
Misafir Anne Projesi hakkında bilgi veren Taşçı, “Sağlıkta Dönüşüm Programı ile anne ve bebek sağlığın korumak amacıyla yürütülmekte olan bu proje ile elverişsiz hava ve yol koşulları, sosyal nedenler, maddi yetersizlik ve izleminde risk tespit edilerek hekim kontrolü olmayan gebelerin tespit edilerek planlanan merkezlere nakledilmesi, konaklatılması ve hastane ortamında doğum yapmaları sağlanmaktadır. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde 8 yatak ve Ezine Devlet Hastanesi'nde 2 yatak olmak üzere toplamda 10 yatak ile hizmet verilmektedir. Misafir anne otelinde 2016 yalında 286 gebemiz, 2018 yılında 336 gebemize hizmet verilmişti.  2002 yılından bu yana uygulanmakta olan Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamanda anne ve bebeklere özel önem verilmesi öncelikli konular arasında yer almıştır.  Diğer sağlık personeli ile sağlık evi ebelerimizin işbirliği içinde sunduğu hizmetler sayesinde, ülkelerin kalkınmışlık göstergesi olan kriterlerde ilimize bakıldığında bebek ölüm hızı 2002 yılında binde 15, 2016 yılında binde 4,5 iken, 2017 yılında 4,4 olup 2018 yılı itibariyle binde 3,8'e düşürülmüştür. Anne ölüm hızı 2002 yılında yüz binde 23,5, 2016 yılında 37,5 iken, 2017 ve 2018 yallarında yüz binde 0 seviyesine düşürülmüş ve hiç anne ölümü gerçekleşmemiştir. Bebek ölümü geçen yıl ki oranla 3.8 oldu. Aslında bu şu demek  önlenebilir bebek ölümüzü neredeyse sıfıra indirdik. Önlenemez bebek ölümlerimiz var.  Anne ölümlerini önlemek gerekiyor. Dokuz ay karnında taşıyan bir ana çocuğunu kucağına almak ister. Bebek anasız kalmamalıdır. Biz doğurganlık oranı en düşük illerden biriyiz. Doğurganlık düşünce tüketici, bağımlı nüfus artar. Üretici, genç nüfus düşer. Bizim ilimizdeki gerçeklik bu. Sayın Cumhurbaşkanımı 3 çocuk demekle çok önemli bir mesaj verdi. Eğer her evli çiftin 3 çocuğu olursa ülkemiz gençleşir. Biz yaşlanmakta olan bir ülkeyiz. Üniversite ve asker nüfusunu çıkardığımızda 65 yaş üstü nüfusumuz var. Bağımlı nüfus da bizim yoğun bakıma daha fazla ihtiyaç duymamıza yol açıyor.
“YAŞAM KONFORU BOZULMAMIŞTIR”
Kentte yürütülen kanser tarama faaliyetlerini de aktaran Taşçı,  “Sağlık evi ebelerinin de katkılarıyla, 2018 yılında, hiç şikâyeti olmayan 50.374 vatandaşımıza ulaşılmış, mevcut tarama yöntemleriyle ilimiz genelinde 2018 yılı itibari ile toplamda 39.136 kişiye kanser taraması yapılarak hiçbir şikâyeti olmayan 42 kadında meme kanseri 5 vatandaşımızda kalın bağırsak kanseri 4 kadında rahim ağzı kanseri teşhisi konularak, gerekli tedavilere yönlendirilmiş ve yaşam konforu bozulmadan hayatlarını idameleri sulanmıştır.
“ÜCRA KÖYLERE SAĞLIK HİZMETİ SUNULDU”
"Seyyar Sağlık Hizmetleri" uygulamasına değinen Taşçı, “Çanakkale ili Nüfussumuz TÜİK 2018 yılı verilerine göre 540.662 olup ilimiz kırsal nüfus oranı %52 ise seviyelerindedir. Hekim tarafından hizmet verilemeyen en ücra köylerimize, Seyyar Sağlık Hizmetleri ile ulaşarak sağlık hizmetinin sunulması amaçlan Sağlık evi ebelerimiz Seyyar Sağlık Hizmetlerinin temel taşını oluşturmakta olup, 2018 yılında;  576 köyümüze 8.864 kez gidilmiş, Köylerimizdeki hastalara 93.750 kez ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretlerde tansiyon takibi (53.969 kez), AKŞ ölçümü (4.274 kez), sağlık ile ilgili eğitim (78.745 kişiye), pansuman (698 kez), enjeksiyon,(716 kez) gibi hizmetler halkımıza ulaştırılmıştır” dedi.
“TOPLUM RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ VERİLİYOR”
İlçelerin durumu ile ilgili de bilgi aktaran Taşçı, “İlimiz Genelinde Merkez, Biga, Çan, Yenice, Gelibolu, Bayramiç, Ezine, Lapseki, Gökçeada ilçelerinde bulunan devlet hastanelerimizde Diyaliz Hizmeti verilmektedir. 2016 yılında 41 cihazla 174 hastaya hizmet verilmekte iken 2018 yılı 69 cihazla 244 hastaya diyaliz hizmeti verilmiştir. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi bünyesinde Toplum Ruh Sağlığı hizmetleri verilmekte olup; 2018 yılında kayıtlı hasta sayısı 1.387'dir. Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde ilimiz genelinde 27 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunmakta olup 349 personelle hizmet verilmektedir. 42 Adet Kara Ambulansı, 2 Adet 4X4 Kar Paletli Ambulansı, 1 Adet Obez ve Yoğun Bakim Ambulansı, 1 Adet Motosiklet Ambulansı, 1 Adet Helikopter Ambulansı, 1 Adet Deniz Ambulans, 13 Adet Hasta Nakil Ambulansı, 2 Adet UMKE Hizmet Aracı olmak üzere toplam 63 ambulans ile hizmet verilmektedir. 03.09.2009 tarihinde ilimizdeki görevine başlayan helikopter ambulans ile 2009 yılından bu yana toplam 2.302 hastanın nakli gerçekleştirilmiştir.  Uçak Ambulans ile 2010 yılından bu yana 20 uçuş gerçekleştirilmiştir.  Deniz Ambulansı ve Sahil Güvenlik Botu ile 2009 yılından bu yana 807 hastaya hizmet verilmiştir” şeklinde konuştu.
Haber: Seda Atan


Etiketler; #doğurganlık
Yorum Ekle
İsim
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sakin647 - 14.02.2019 10:23:23
Sağlık müdürü mevcutta yapılıp ve yapılmakta olan işleri süsleyip anlatmış oysa personel memnuniyetini hiç önemsenmemiş