Reklam

TURİZM FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLER SEKTÖRE KAZANDIRILACAK: 'Çanakkale diğer kentlere de örnek olacak'

TÜRSAB Bölge Başkanlığı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü işbirliği ile üniversitenin Turizm Fakültesi’nde okuyan öğrencilerin sektörü öğrenmesi ve deneyim kazanması amacıyla protokol imzalandı.

1717
TURİZM FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLER SEKTÖRE KAZANDIRILACAK: 'Çanakkale diğer kentlere de örnek olacak'

TÜRSAB Bölge Başkanlığı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü işbirliği ile üniversitenin Turizm Fakültesi’nde okuyan öğrencilerin sektörü öğrenmesi ve deneyim kazanması amacıyla protokol imzalandı.
 
TÜRSAB Bölge Başkanlığı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü işbirliği protokolü imza altına alındı, protokole göre Çanakkale ve Balıkesir'deki seyahat acenteleri ile kalifiye çalışan ihtiyacını karşılayacak ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerin, sektöre intibak sağlamaları tecrübe sahibi olmaları ve staj dönemlerinde mesleki tecrübe kazanmasına yönelik işbirliği protokolünü Doç. Dr. Erol Duran İşte Çanakkale Gazetesi’ne değerlendirdi. Duran, “TÜRSAB Balıkesir Çanakkale Bölge Acenteleri Başkanlığı ile yapmış olduğumuz bu anlaşma, kurum olarak uğraş verdiğimiz çok önemli bir sorunun çözülmesi noktasında büyük bir adımdır. Üniversitemize, sektörümüze ve Çanakkale'mize çok önemli faydalar sağlayacaktır. Çanakkale'mizin, yaratmaya başladığı paydaş işbirliği açısından, Türkiye’nin turizmde söz sahibi olmaya çalışan diğer kentlerine de örnek olacağı kanaatindeyiz” dedi.
İmza törenine; Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Boz, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erol Duran, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bekir Eşitti ve TÜRSAB Çanakkale Balıkesir Bölge Başkanı Ahmet Çelik katıldı.
 
SORU: TÜRSAB Balıkesir Çanakkale bölge acenteleri ile yapılan anlaşma ile ne amaçlıyorsunuz? Kısa vadede bu anlaşmanın ne gibi olumlu yönleri olacak, anlaşmadan kısaca bahseder misiniz?
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak bünyemizde aktif bir şekilde öğrenim faaliyeti yürüten üç bölümümüzün öğrencilerinin de sektörle aktif bir şekilde etkileşim kurması ve sektörün tüm süreçlerine daha mezun olmadan entegrasyonlarının sağlanması en temel önceliklerimizdendir. Bunun sağlanması öncelikle etkin bir paydaş işbirliğini gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda fakültemiz ve TÜRSAB Balıkesir Çanakkale Bölge Acenteleri Başkanlığı ile yapılan protokolün son derece önemli olduğunu belirtmek isterim. Bu anlaşma ile fakültemiz öğrencileri sektöre entegrasyon sürecinde çok fazla zorlanmadan staj yapabilecekleri alternatifleri belirleme ve geleceklerine yön verebilme şansına kavuşacaklardır. Dolayısıyla turizm endüstrisinin önemli birer paydaşı olarak TüRSAB Balıkesir Çanakkale Bölge acenteleri başkanlığı ile üniversitemiz işbirliği, daha önce pek çok öğrencimizin zorlanarak geçtiği bu sürecin, kısa vadede daha kolay ve bol alternatifli bir hale gelmesini sağlamaktadır. Çanakkale turizminin sürdürülebilir bir perspektifte gelişmesi, etkin bir paydaş işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Zira nitelikli ürün ve hizmet sunabilmek nitelikli ve yenilikçi çalışanlarla ve geleceğin girişimcileriyle mümkündür. Böyle bir çalışan ve girişimci alt yapısı ne sadece yüksek öğrenimin ne de sadece sektör temsilcilerinin çabasıyla mümkün olabilir. Bu sürecin sağlıklı yürümesi, teori ile pratiğin mümkün olan en uygun oranda birleşimi ile mümkündür ki fakülte olarak amacımız bu oranın optimizasyonunu sağlamak ve öğrencilerimizin teori ve pratiğe dayalı altyapılarını en üst düzeye çıkarabilmektir. Bu süreç kısa vadede öğrencilerimize ve sektör temsilcilerimize, uzun vadede ise tüm Çanakkale'mize ve ülkemize çok büyük faydalar sağlayacaktır.

Soru: Bu anlaşmanın üniversitenizin ilgili bölümünde okuyan mesleki akreditasyon ve staj süreçlerinde ne gibi kazanımlar elde etmelerini sağlıyor?
Meselenin öğrenci boyutu bizim açımızdan en önemli olan konulardan biridir. Öğrencilerimizin sektörün dinamik yapısına uyum sağlayabilmesi, mezun olduktan sonra geçmişte yaşadıkları pek çok problemle yüzleşmelerinin önüne geçecektir. Biz fakülte olarak bu süreci öğrenciler açısından bir problem olmaktan ziyade, yeni hayatlarını daha efektif ve umut dolu bir şekilde planlayabilecekleri bir fırsat haline dönüştürme çabasındayız. Bu amaçla bu sene dokuzuncusunu düzenlediğimiz kariyer günleri organizasyonu ile sektörün önde gelen temsilcileri ile öğrencilerimizi bir araya getiriyor ve bu çerçevede staj ve kariyer planlamalarını doğru bir zeminde ve kolaylıkla planlamalarını sağlamaya çalışıyoruz.  TÜRSAB Balıkesir Çanakkale Bölge Acenteleri Başkanlığı ile yapmış olduğumuz bu anlaşma, kurum olarak uğraş verdiğimiz çok önemli bir sorunun
çözülmesi noktasında büyük bir adımdır.

Soru: sizce üniversite öğrencilerine yönelik bu anlaşma dışında sahadaki diğer turizm kurum ve kuruluşları ile benzer işbirlikleri olabilir mi? Neler olabilir?
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak Çanakkale turizmine yön veren tüm paydaşlarımızla etkin işbirliğine çok önem veriyoruz. Bu bağlamda daha önce Çanakkale Turistik Otelciler Derneği (ÇATOD) ile de bir protokol imzalamıştık. Bundan sonraki süreçlerde sektörümüzün diğer önemli paydaşları olan Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO) ve Çanakkale Turizm Tanıtma Derneği ile de iş birliği süreçlerimiz ve ortak çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm bu süreçlerin tamamlanması ile Çanakkale turizminin seyahat, ağırlama ve tanıtım boyutu ile üniversitemiz arasında kurulacak etkin işbirliği, üniversitemize, sektörümüze ve Çanakkale'mize çok önemli faydalar sağlayacaktır. Bu kapsamda Çanakkale'mizin, yaratmaya başladığı paydaş işbirliği açısından, Türkiye’nin turizmde söz sahibi olmaya çalışan diğer kentlerine de örnek olacağı kanaatindeyiz.
 
Soru: öğrenciler staj yaparlarsa ne kadar süreli staj ve eğitimlere tabi olacaklar?
Fakültemizde öğrenim gören tüm öğrencilerimizin, öğrenim gördükleri süre içinde 90 iş günü zorunlu stajları bulunmaktadır. Ayrıca fakültemiz, seyahat İşletmeciliği ve turizm Rehberliği bölümü öğrencilerine 'Sektörel Uygulama Yönergesi' hükümleri uyarınca, 8. Yarıyıl'da Sektörel Uygulama Dersi'ni almaları ve Sektörel Uygulama Projesi yapmaları zorunlu hale gelmektedir. Buda öğrencilerimizin mezun olmadan önce sektörle akredite olmaları anlamına gelmektedir. Tursab  Balıkesir Çanakkale Bölge Acenteleri Başkanlığı ile yapmış olduğumuz protokol bu sürecin sağlıklı birşekilde işlemesi açısından çok önemlidir. Aynı zamanda sektörümüzün diğer paydaşları ile de yapılan işbirlikleri, akreditasyon süreçlerinde öğrencilerimizin yaşaması olası sorunların önüne geçilmesini de sağlayacaktır.
 
Soru: siz Çanakkale turizminin ve rehberlik mesleğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Şehir, ülke ve bölge açısından değerlendirir misiniz?
Çanakkale turizmde hızla yükselen bir değer olarak öne çıkmaktadır. Sahip olduğumuz tarihi, kültürel, mimari ve doğal miras, turizmin çok boyutlu bir şekilde gelişiminin mümkün kılmaktadır. Turizmdeki bu gelişim sürecinin sürdürülebilir bir perspektifte yürümesi ve Çanakkale turizminin olması gereken yere gelmesi, bu değerlerin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir yaklaşımla turizme sunulması ile mümkündür. Bu bakımda turizmden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen ve turizm faaliyetlerini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen tüm paydaşların gelişim sürecine aktif olarak katılması ve katkı sunması elzemdir. Rektörümüz sayın Prof. Dr. Sedat MURAT hocamızın önderliği ve desteği ile üniversitemiz ve fakültemiz, bu süreçte sektörümüzün değerli temsilcileri ve turizmin diğer tüm paydaşları ile aktif işbirliğine çok büyük bir önem vermektedir. Aynı istek ve önemin sektörümüzün değerli temsilcilerinde de olması özelde üniversitemiz ve öğrencilerimiz açısından genelde de Çanakkale turizmi açısından çok büyük fırsatlar yaratmaktadır. Zira geleceğin Türkiye turizminde Çanakkale'nin çok büyük bir rolünün olacağını belirtmek yerinde olacaktır. Çünkü Çanakkale, pek çok turistik destinasyonun aksine sahip olduğu muhteşem güzelliklere ve turistik çekiciliklere dair hikayesi olan bir destinasyon olarak ön plana çıkmaktadır. Geleceğin dijital turizminde en çok fark yaratan faktör hikayesi olan destinasyonlar olacaktır. Bu bağlamda Çanakkale turizminin özgün mirasına, doğal, kültürel, mimari, tarihi ve değrlere sahip olduğu hikayeye zarar vermeden, aksine bunları derinleştirerek ve koruyarak sürdürülebilir bir perspektifte gelişmesi gerekmektedir. Çanakkale’nin sahip olduğu bu yüksek potansiyel, gelecekte de rehberlik mesleğinin Çanakkale özelinde önemini artıracağını, çok derin bir uzmanlık gerektiren ve bu kapsamda iyi yetişmiş sektör profesyonellerini Çanakkale'ye çekeceğini göstermektedir.

İbrahim Akın Kazancı
 

Yorum Ekle
İsim
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.